Lekplatser och parker

Blomrabatt i park

I Södertäljes parker erbjuds något för alla medborgare. Här kan man promenera, titta på blommor, spela boll, leka eller ha picknick. Parkerna hjälper också till att ta hand om stora mängder vatten och minskar risken för översvämningar. Parkernas blomning gör att fjärilar och insekter har en självklar plats i staden.

Varje år planterar vi nya ettåriga blommor som du hittar i planteringar och urnor. I parkerna växer perenner som återkommer varje år. Södertäljes parker ska erbjuda lugn och ro men även plats för aktivitet till stadens befolkning. Lekplatserna erbjuder aktivitet och lek för både äldre och yngre barn. Parkerna är öppna för alla medborgare och besökare, dygnet runt och året runt.

Parker för aktivitet och vila expand_less expand_more

En park är en allmän plats som är till för alla kommunens invånare. Här finns det möjlighet till avslappning, aktivitet och lek. Vissa är fulla av blommor och har fin utsikt ut över vattnet. Andra har bollplaner och stora gräsmattor för fotboll och picknick. Valmöjligheterna är många för dig som medborgare vad du vill använda dina parker till.

Parkernas historia

Södertäljes parker har varit en del av staden i mer än 100 år. Varje park är unik i dess utformning och innehåller ofta spår  från den tiden som de skapades i. Badparken och Stadsparken är Södertäljes äldsta parker som skapades i mitten av 1800-talet när staden var en kurort. Sedan dess har fler parker skapats när staden har växt. Under 1940- och 50-talet byggde man många av stadens blomstrande parker. Samtidigt hade staden ett konstprogram där många av stadens statyer togs fram av tidens konstnärer. När staden byggdes ut under 60- och 70-talet sparades skog och öppna ytor för att kunna fungera som parker. Dagens parkmark består av anlagda parker, öppna gräsytor samt sparad natur.

Planering och upprustning av parker

Idag planerar vi på kommunen för att varje stadsdel ska ha tillgång till parkmark som kan se olika ut på olika ställen. Här ska stadsdelens invånare kunna mötas, vara och känna sig välkomna. Samtidigt försöker vi att utveckla de som redan finns. Målet är att alla Södertäljes invånare ska ha en park som de vill vara i. Vill du veta mer kan du läsa i kommunens Grönplan.

Skötsel av parker

Vattna blommor, plocka skräp och laga bänkar är några av de saker som kommunens drift sköter. Våra parker ska vara fina och trevliga att vara i. Har du några synpunkter får du gärna skicka in dem via felanmälan.

Lekplatser för alla expand_less expand_more

Att barn får leka är en viktig del i deras utveckling. I Södertälje tätort finns ca 35 allmänna, kommunala lekplatser. Det innebär att de är öppna för medborgare och besökare året runt och alla barn och föräldrar är välkomna hit.

Olika typer av lek

Varje lekplats är unik och ingen är helt lik den andra. På vissa lekplatser finns möjlighet att leka i skogen, andra har fler rutschkanor och klätterställningar och vissa har kojor. Den standard som kommunen har är att lekplatsen ska vara trevlig att vara på och att det ska finnas lekredskap för både små och stora barn. Om du är rullstolsbunden är lekplatsen i Dalparken speciellt byggd för dig med en lekställning som är lätt att ta sig upp på och en matta som går att rulla fram på.

Planering och säkerhet

Vi på kommunen planerar nya lekplatser i områden där det saknas och renoverar de gamla när det behövs. Att hitta en bra plats och planera en lekplats kan ibland ta lite tid och vi försöker att upprätthålla en god standard över hela staden. Varje år gör vi en besiktning där vi kontrollerar att lekplatsen är säker att leka på och vad som kan göras för att förbättra den. Vi utgår från Europastandarden som är ett minimikrav för säkerhet på lekplatser. Den bestämmer vilka avstånd som ska finnas mellan redskap, vad det ska finnas för fallskyddsunderlag och hur redskapen ska vara utformade – allt för att undvika att någon skadas. Att en lekplats ska vara säker är det krav på enligt Plan- och bygglagen (PBL) och produktsäkerhetslagen (PSL). Om du vill ha mer information om säkra lekplatser kan du hitta information hos SKL, SIS eller Konsumentverket. Självklart är du välkommen att komma in med synpunkter på lekplatser via vårt system för Felanmälan.

Trivsel på lekplatsen

Lekplatsen är en plats som främst är till för barn och därför får man gärna visa extra hänsyn. Tänk på att inte skräpa ner, röka eller släppa lös hundar för att barnen ska ha en så trevlig miljö som möjligt.

Ett råd till er som är vuxna är att inte lyfta upp små barn i klätterställningar och rutschkanor där de själva inte kan klättra upp. Varje utrustning är anpassad för att barn själva ska kunna ta sig upp och använda den när de nått en viss längd eller ålder. Om de blir upplyfta riskerar barnet att ramla ner och skada sig.

Hitta din närmaste lekplats

Lekplatserna ligger utspridda i Södertälje stad, Järna, Enhörna, Hölö och Mölnbo. Lättast hittar du dem i webbkartan.

Blommor och blomsterprogram expand_less expand_more

Blommorna i staden är något som ofta drar uppmärksamhet till sig och uppskattas av både av södertäljebor och besökare. Vi försöker hålla planteringarna uppdaterade och byta ut blommor när det behövs. Varje år uppdaterar vi också vårt blomsterprogram som består av lökar, vårblommor, sommarblommor för säsongen och höstflor som vi planterar i urnor och några av våra centrala parker. Här finns blomsterprogrammet för 2016, 2017, 2018 och 2019.

Om du är intresserad av våra perenner, alltså fleråriga växter i parkerna, får du gärna titta på perennbladen. Där har vi listat de olika blommorna som finns i våra parkers rabatter. De finns för Stadsparken, Tullgränd, Hebbevillan och Hasse Tellemars plats.