Felanmälan och synpunkter

Bild med hand som håller i mobiltelefon med felanmälningsapp framme

Du kan anmäla ett fel eller lämna synpunkt som rör kommunens utemiljö - exempelvis gator, parker, naturreservat, badplatser samt idrottsanläggningar och friluftsgårdar.

När du anmäler ett fel eller lämnar en synpunkt kan du lämna dina kontaktuppgifter för att få uppdaterad information om ditt ärende. Dessutom har vi då möjlighet att få hjälp i att komplettera ärendet om någonting skulle saknas. Var saklig och tydlig om vad som behöver åtgärdas och peka ut platsen för åtgärden.

 • Ett fel är till exempel en belysningsstolpe eller trafikljus som slutat fungera, det kan också handla om klotter eller elljusspår som inte fungerar - här åtgärdar vi felen antingen omgående om de anses brådskande, eller lägger in det i en arbetsplanering för åtgärder. Det är inte alltid en felanmälan leder till åtgärd, utan vi gör en bedömning utefter prioritering och de resurser som finns.

 • En synpunkt är önskemål om exempelvis en ny parkbänk på ny plats, tillskott på lekplatser, nedtagning av träd eller hastighetsdämpande åtgärder - här undersöker vi eller gör en utredning om åtgärd behövs eller är möjlig. 

Kontakta Telge AB kundservice om din felanmälan gäller stadsnät, vatten, fjärrvärme, återvinning eller el, samt om det gäller ärenden till Telge bostäder eller Telge fastigheter.

Du som fastighetsägare har också ett eget ansvar för din fastighetstomt och utanför den. Läs mer om fastighetsägarens ansvar här.

Anmäl så här:

 • Anmäl via webbformulär: Var noga med att klicka i rätt ställe i kartan alternativt skriva in adressen där du upptäckt det fel du vill anmäla.

infracontrol.jpg

 • Om du vill anmäla via mobil app - ladda ner appen Felanmälan Södertälje kommun via Google play eller App Store.

  Om du är på den plats som du vill felanmäla och har funktionen platstjänster på anger telefonen din position. Annars behöver du själv ange i appen var felet är. 

  Beskriv kortfattat felet eller dina önskemål. Du kan fotografera med telefonen och bifoga bilden med din anmälan.

 • Du kan också anmäla ett fel eller lämna synpunkt till:
  Kontaktcenter
  Besöksadress: Nyköpingsvägen 26
  Tfn: 08–523 010 00
  kontaktcenter@sodertalje.se