Pågående och planerade arbeten

Här informerar vi om kommunens planerade arbeten kring gator, cykelvägar, mötesplatser och parker. Det kan handla om beläggning, ombyggnation eller andra åtgärder.

Planeringen av innevarnade års arbeten har pågått sedan senhösten året innan. Vissa projekt från föregående år som inte kunde genomföras, läggs in nästkommande år. Samtliga arbeten är beroende av andra ledningsägare och intressenter, vilket innebär att visst bortfall eller tillkomst kan ske i projekten. Det kan också innebära ändrad tidsplan.

Det kan uppstå akuta arbeten som inte är listade här. Håll istället utkik på kommunens nyhetssidor för Gata och trafik.

Du kan också kika på Telge Näts sida om deras markarbeten.

Gång- och cykelvägsarbeten

Södertälje tätort 2023

Planerade beläggningsarbeten av gång- och cyckelväg med preliminär start maj 2023 (står ej i den ordning de genomförs): 

Adress Sträcka
Blombacka Ringvägen - Mimervägen
Bårsta Ottesång - Smedvägen
Geneta sportfält Vid Wasaskolan
Gjuteriporten Från cirkulationsplats och ca 100 m in mot Södertälje centrum
 Holmfastvägen Holmfastvägen 31 - Drejarvägen
 Holmfastvägen Drejarvägen - Brolundavägen
Hovsjö Granöv - Hovsjöv
Kusensbacke Falkvägen - Slussen
Nyköpingsvägen Stålhamravägen - Granparksvägen
Strängnäsvägen Kämpevägen - Robert Anbergs väg
Tobaksparken Skogsgatan - Bergviksgatan
Ängsgatan Ottesångsvägen - Karlhovsbacken

Södertälje kommundelar 2023

Parkarbeten

Södertälje centralort

Södertälje kommundelar

  •  
Arbeten idrotts- och motionsplatser

Södertälje centralort

Södertälje kommundelar

  •  

 

 

Gatuarbete

Södertälje tätort:

Planerade beläggningsarbeten (asfaltering) och vid behov utförs ombyggnation av gator (exempelvis kantsten, omdimensionering av vägbana/trottar mm).
Preliminär start i maj 2023 (står ej i den ordning de genomförs): 

Gata  Sträcka
Alpvägen  
Aspegrensvägen Österåtvägen - Jakob Borgmästares väg
Bellmansvägen Roselundsvägen - Höglandsvägen
Bergaholmsvägen CPL korsning Klastorpsvägen-Ritorpsvägen
Bergviksgatan Östergatan - Kanotklubben
Blomdalavägen Blomstervägen - Blombackagatan
Bläsvägen Vretensvägen - Vändplats
Bragevägen Birkavägen söder- Birkavägen norr
Centralvägen Grödingevägen - Solvägen
Danavägen Folkungavägen - Sturevägen
Drejarvägen Holmfastvägen - Brolundavägen
Doktorsvägen Lagmansvägen - Lassarettsvägen
Enbygatan Evalundsgatan - Vändplats
Erik Dahlbergs väg Rosenborgsgatan - Idrottsvägen
Erikshällsgatan Liljevalchsgatan - Kolonigatan
Erikshällsgatan Kolonigatan - Parkgatan
Evalundsgatan Trädgårdsgatan - Vändplats
Fogdetorpsvägen Rektorsvägen - Idrottsvägen
Fornminnesvägen Vretensvägen - Övre Egilsvägen
Fotbollsvägen Korgbollsvägen - Vändplats
Fribovägen Mariekällgatan - Vändplats
Fuxvägen Vretensvägen - Vändplats
Fölvägen Vretensvägen - Vändplats
Gabrielsvägen Vretensvägen - Vändplats
Galoppvägen Vretensvägen - Vändplats
Grödingevägen lokalgata Centralvägen - Kinandervägen
Hamnvägen Pershagsvägen - Varvsvägen
Hertig Carls väg Värdsholmsgatan - Cirkulationsplats-gjuteriporten
Hertig Carls väg Vikingavägen - Uthamnsvägen
Hildurvägen Perhagsvägen - Bränningsstrandsvägen
Höglandsvägen Tegelängsvägen - Folkparksvägen
Idunavägen Blomstervägen - Blombackagatan
Järnvägspromenaden Norbergs väg - Bäckavägen
Kinandervägen Grödingevägen - Alpvägen
Klastorpsvägen Åkerivägen - Morabergsvägen
Kolonigatan Trädgårdsgatan - Erikshällsgatan
Korgbollsvägen Fotbollsvägen - Vändplats
Klövjevägen Robert Anbergs väg - Vändplats
Krukmakarvägen Drejarvägen - Brolundavägen
Lagmansvägen Erik Dahlbergs väg - Doktorsvägen
Liljemoplan Liljemovägen - Lövåsavägen
Liljemovägen  Lövtorpsvägen - Liljemoplan
Liljevalchsgatan Erikshällsgatan - Västergatan
Lundtorpsvägen Rosenlundvägen - Tegelängsvägen
Lövängsvägen Robert Anbergs väg - Vändplats
Midgårdsgatan Sätersgatan - Erikshällsgatan
Mimervägen Floravägen - Vändplats
Morabergsvägen Åkerivägen - Klastorpsvägen
Morabergsvägen Jacobdalsvägen - v225
Nedre Egilsvägen Vretensvägen - Vändplats (Glasbergavägen)
Nyköpingsvägen Skomakargatan - Genetaledan
Parkgatan Parkgatan 12B (vid GC) - Erikshällsg
Pershagsvägen Nyköpingsvägen - Varvsvägen
Ponnyvägen Vretensvägen - Vändplats
Ranghildborgsvägen Joelsvägen - Mälarbadsvägen
Rosbacken Rosbacken 7 - korsning väg till Täljehus
Rosenlundsvägen Jakob Borgmästares väg - Tegelängsvägen
Russvägen Vretensvägen - Vändplats
Rösvägen Skördevägen - Vändplats
Skimmelvägen Vretensvägen - Vändplats
Skördevägen Robert Anbergs väg - Vändplats
Smedvägen
Sofiehillsvägen Gökvägen - Vändplats
Solvägen Centralvägen - Kinandervägen
Svedjevägen Klövjevägen - Vändplats
Syrengatan Trädgårdsgatan - Vändplats
Sätersgatan Mariekällgatan - Erikshällsgatan 
Tegvägen Skördevägen - Vändplats
Travarvägen Vretensvägen - Vändplats
Trädgårdsgatan Kolonigatan - Evalundsgatan
Utmarksvägen Lövens väg - Vändplats
Vallvägen Skördevägen - Vändplats
Vasavägen Solvägen - Alpvägen
Vibergsvägen Liljemovägen - Lövtorpsvägen
Åsvägen  Midgårdsgatan - Vändplats
Önnemovägen Hamnvägen - Bränningestrandvägen - Vändplats
Östergatan Bergviksgatan - Birkavägen

 

Kommundelar:

Planerade beläggningsarbeten (asfaltering):

Järna:

Herrgårdsvägen

Tunavägen

Sandtorpsvägen

Ängsgatan

Hölö:

Karlhälsvägen

Delar av Granvägen

Mölnbo:

Fagernäsvägen

Solvägen

Enhörna:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
  • Blomstervägen, bussanpassat farthinder byggs och ersätter tidigare avsmalningar vid skola. Vi väntar på leverans av ramper.
  • Linavägen, upphöjt övergångsställe med bussanpassade ramper vid Österviksbacken. Ersätter avsmalning utmed Snäckvikshamnen och byggs om för att uppnå god trafiksäkerhet för ett övergångsställe. Vi väntar på leverans av ramper.
  • Kämpevägen, farthinder (Wattsgupp) byggs och ersätter avsmalning för bättre efterlevnad av skyltad hastighet.
  • Sätersgatan, nytt farthinder (Wattsgupp) byggs för bättre efterlevnad av skyltad hastighet.