Naturlekplats planeras i Hölö

Strax nordost om Hölö idrottsplats planeras en helt ny lekplats, som ligger precis intill ett skogsområde och är inspirerad av naturen. 

Lekplatsen kommer komplettera den befintliga lekplatsen på Nyhemsvägens lekplats och gör att fler Hölö-bor får nära till lekplatser.

Den nya lekplatsen är inspirerad av naturen och naturens egna former, och leken är tänkt att främst baseras på naturens förutsättningar. De träd och buskar som finns på platsen idag sparas, och lekplatsen ligger precis intill ett skogsområde som barnen gärna också får leka i.

Det kommer finnas traditionella redskap i form av gungor, rutschkana och sandlåda. På platsen kommer det finnas picknickbord och sittplatser för den som vill vila eller ta en fika. Det kommer planteras nya träd och buskar på lekplatsen, alla arter som planteras är ätbara. 

Inspirerar till fantasifull lek

På en naturlekplats utmanas inte bara barnens motorik, utan även andra färdigheter. Här får barnen i större utsträckning använda sin fantasi, interagera med och påverka platsen och forma den till sin egen.

Det kommer finnas mycket rörligt material i form av grus, träpinnar, frukt, kottar och nötter som kan användas i leken. Lekplatsen är skapad för att passa både yngre och äldre barn. I utformningen av lekplatsen är också biologisk mångfald och återbruk viktiga delar.

Tidsplan

Lekplatsen kommer börja byggas efter sommaren 2024 och stå färdig innan årets slut.