Stadskärnan

Målet är att skapa en stadskärna där alla kan träffas, trivas och njuta av livet. En attraktiv plats för boende och besökare. Södertäljes kvaliteter med en tydlig stadskaraktär och attraktiva parkmiljöer ska stärkas och närheten till vatten lyftas fram ytterligare. Stadskärnan ska karaktäriseras av aktiviteter, liv och rörelse under större del av dygnet.