Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben, Tveta

DETALJPLAN: Nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för kommunalt vatten och avlopp samt större byggrätter. Läs mer >


Detaljplan för Glasberga gård 1:20 m.fl.

Ändring av gällande detaljplan samt upphävande av tillägg till detaljplan. Läs mer >


Detaljplan för Glasberga sjöstad, etapp 2, södra delen

Ändring av gällande detaljplan samt upphävande av tillägg till detaljplan. Läs mer >


Detaljplan för Skilleby 4:109

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus med fyra lägenheter. Läs mer >


Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl, förskola vid Vretensvägen

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta. Läs mer >


Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny äldreboende i Lina. Läs mer >


Detaljplan för Mariekälla 1:26

Planarbete pågår för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget. Läs mer >


Detaljplan för Skilleby 4:109

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus med fyra lägenheter. Läs mer >


Almen 10, Mariekäll

Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder. Läs mer >