Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje Läs mer >


Planprogram för Weda, Gasellen 26 m.fl.

Ingresstext. Inledande text om planarbetet. Läs mer >


Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Planarbete pågår för att för möjliggöra för fler bostäder. Läs mer >


Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs Läs mer >


Ändring av detaljplan för Fågelsången 1

Planändringen innebär framför allt en utökad byggrätt och fler användningsområden. Läs mer >


Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1, Cittran 1 och 2 m.fl.

Nystartat detaljplanearbete inom Brunnsäng för att pröva lämpligheten för bostadsändamål. Läs mer >


Detaljplan för Jägmästaren 11 m.fl.

Nystartat planarbete för att möjliggöra bostäder i Östertälje. Läs mer >


Detaljplan för Luktviolen 2

Planarbete för att möjliggöra bostäder på Luktviolen 2, samtidigt som befintlig handel ska finnas kvar. Läs mer >


Detaljplan för Haren 9, 12 & 16

Planarbete pågår för fastigheterna Haren 9, 12 & 16 för möjliggöra för fler bostäder inom fastigheterna. Läs mer >


Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende), Södertälje

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga ett nytt äldreboende i Lina. Läs mer >