Aktuellt


Talli köper företagsmark i Almnäs, Stockholm syd

2022-04-13: Södertälje kommun säljer 9000 kvm mark i Almnäs, Stockholm syd, till företaget Talli som ska bygga en typ av företagshotell i området. Läs mer >


Ny logistiketablering i Almnäs, Stockholm syd

2022-03-28: Fler företag etablerar sig i Almnäs, Stockholm syd. Logicenter har köpt mark av Södertälje kommun för att bygga en logistikanläggning till transportföretaget MTAB. Läs mer >


Förberedande arbeten för Marenhotellet har inletts

2022-03-24: Nu har arbetet med att riva gamla McDonald’s-huset vid Maren inletts och planeringen för att rusta upp Marenplan är i full gång. Här kan du läsa mer om tidsplanen framåt för de olika arbetena. Läs mer >


Ikea väljer Södertälje för ny distributionscentral

2022-03-09: Ikea undersöker möjligheten att etablera sig i Södertälje. Ett intentionsavtal om att köpa mark i Almnäs, Stockholm syd, har tecknats mellan Södertälje kommun och Ikea, som har planer på att bygga en ny distributionscentral i Södertälje. Läs mer >


Nu öppnar Schenker sin nya terminal i Almnäs

2022-02-21: Idag, 21 februari, öppnar Schenker sin nya terminal i Stockholm syd, Almnäs. Etableringen i industri- och logistikområdet Stockholm syd kommer att sysselsätta cirka 200 personer. Läs mer >


Nu har detaljplanen för Tellus 5 mfl antagits i Kommunfullmäktige

2022-02-07: Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår hotell vid Maren och upprustning av Marenplan. Läs mer >


Detaljplaneförslaget för Mariekälla 1:26 ute på granskning

2022-01-10: Nu är förslaget på ny detaljplan för Mariekälla 1:26 ute på granskning fram till 6 februari. Under den här tiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om ett nytt värdshus med hotell på Torekällberget. Läs mer >


Nu tar vi fram en landsbygdsstrategi - var med och tyck till

2022-01-07: Nu har arbete inletts med att ta fram en ny landsbygdsstrategi för Södertälje kommun. Landsbygdsstrategin ska omfatta hela kommunens landsbygd- och skärgårdsmiljöer och hantera boende, företagande och besöksnäring. Nu har du möjlighet att svara på en enkät kring vad du tycker är viktigt i utvecklingen av landsbygder. Läs mer >


Så blir det nya Kanaltorget

2021-11-11: En mysig och ombonad plats för vila och en plats att mötas. Det är visionen för det nya Kanaltorget som nu byggs ovanpå tunneln vid Köpmangatan och Västra kanalgatan. På platsen tillkommer mycket grönska, sittplatser och ett vattenspel. Läs mer >


Synpunkter sammanställda för hotellet på Torekällberget

2021-10-19: Detaljplanen för Mariekälla 1:26, där ett nytt värdshus med besökshotell föreslås, var ute på samråd under vintern 2020/2021. Nu har synpunkter sammanställts och här berättar vi mer om förändringarna och arbetet framåt. Läs mer >