Aktuellt


Nya Kanaltorget invigdes

2022-10-10: Nu har vi öppnat upp det nya Kanaltorget mitt i centrala Södertälje – en plats med grönska, vattenspel och sittplatser för både möten och vila. Under tisdagen invigdes det nya torget, som är en viktig del i utvecklingen av hela stadskärnan. Läs mer >


Antagna strategier för hållbar utveckling

2022-06-21: Nu har grönstrategin, arkitekturstrategin och livsmedelförsörjningsstrategin antagits i Kommunfullmäktige. De tre strategierna handlar om hur vi utvecklar samhället på ett långsiktigt hållbart sätt och är kopplade till Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, samt de kommunala målen, Mål och budget 2022-2024. Läs mer >


Nu har detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl. antagits i Kommunfullmäktige

2022-06-20: Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl., som föreslår hotell med restaurang på Torekällberget. Läs mer >


Detaljplanen för nytt värdshus på Torekällberget in i nästa fas

2022-05-30: Nu finns granskningsutlåtandet för detaljplanen för Mariekälla 1:26, som föreslår värdshus med hotell på Torekällberget, att läsa på webben. Läs mer >


Talli köper företagsmark i Almnäs, Stockholm syd

2022-04-13: Södertälje kommun säljer 9000 kvm mark i Almnäs, Stockholm syd, till företaget Talli som ska bygga en typ av företagshotell i området. Läs mer >


Ny logistiketablering i Almnäs, Stockholm syd

2022-03-28: Fler företag etablerar sig i Almnäs, Stockholm syd. Logicenter har köpt mark av Södertälje kommun för att bygga en logistikanläggning till transportföretaget MTAB. Läs mer >


Förberedande arbeten för Marenhotellet har inletts

2022-03-24: Nu har arbetet med att riva gamla McDonald’s-huset vid Maren inletts och planeringen för att rusta upp Marenplan är i full gång. Här kan du läsa mer om tidsplanen framåt för de olika arbetena. Läs mer >


Ikea väljer Södertälje för ny distributionscentral

2022-03-09: Ikea undersöker möjligheten att etablera sig i Södertälje. Ett intentionsavtal om att köpa mark i Almnäs, Stockholm syd, har tecknats mellan Södertälje kommun och Ikea, som har planer på att bygga en ny distributionscentral i Södertälje. Läs mer >


Nu öppnar Schenker sin nya terminal i Almnäs

2022-02-21: Idag, 21 februari, öppnar Schenker sin nya terminal i Stockholm syd, Almnäs. Etableringen i industri- och logistikområdet Stockholm syd kommer att sysselsätta cirka 200 personer. Läs mer >


Nu har detaljplanen för Tellus 5 mfl antagits i Kommunfullmäktige

2022-02-07: Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår hotell vid Maren och upprustning av Marenplan. Läs mer >