Aktuellt


Utveckling av Pershagen bostadsområde och naturreservat

2021-07-07: Nu tittar vi på att utveckla Pershagen. En fördjupad exploateringsförstudie för området ska tas fram, och en utredning av att utöka naturreservatet Öbacken-Bränninge är på gång. Bor du i Pershagen - besvara gärna vår enkät! Läs mer >


Hovsjö strukturplan är nu klar

2021-04-01: Nu har den nya strukturplanen för Hovsjö godkänts. Den ska visa hur Hovsjö kan utvecklas i framtiden med stadskvaliteter och en större variation av bostäder, bostäder, parker, verksamheter och service. Läs mer >


Undersökningar vid Maren presenteras i förstudie

2021-03-02: Under 2019-2020 genomfördes tekniska undersökningar i inre och yttre Maren samt Slussholmen. Nu har resultatet av dessa presenterats i en förstudie som visar förutsättningarna för fortsatt planering och åtgärder inom Marenområdet. Läs mer >


Samrådstiden över - vad händer nu?

2021-01-20: Nu är samrådstiden för detaljplaneförslagen för fastigheterna på Maren och Torekällberget över. Det har kommit in många synpunkter och nu ska samrådsredogörelser sammanställas, för att sen gå över i granskningsskede. Läs mer >


Därför behöver kajen vid Maren breddas

2020-11-25: I detaljplanen för Tellus 5, där ett hotell föreslås byggas, ingår också upprustning av Marenplan. Förslaget är att bredda den norra kajen vid inre Maren för att få plats med flera viktiga funktioner. Det innebär att cirka 1,5 procent av inre Marens vatten försvinner men också att Marenplan kommer att bli en trevligare och mer inbjudande plats att vara på. Här förklarar vi mer. Läs mer >


Flera hotell kan byggas i Södertälje

2020-11-10: Södertälje kan få ett tillskott av tre hotell inom de närmaste åren, i norra delen av stadskärnan, på Marenplan och på Torekällberget. Många frågar sig om det finns underlag för så många hotell. Här försöker vi svara på det.    Läs mer >


Nästa steg taget för Lunakvarteret

2020-07-14: Efter kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om Luna-kvarteret i Södertälje stadskärna tas nu nästa steg. I dag överlämnade Telge fastigheters ordförande Lars Greger (mp) ansökan om planbesked för kvarteret till stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller (s). Läs mer >


Utredningar pågår för Marenplan

2020-05-18: Arbetet med att utreda förutsättningarna för att bygga om Marenplan och kajen vid det gamla McDonaldshuset pågår. Här berättar vi om bland annat hur kajen kan komma att konstrueras. Läs mer >


Schenker etablerar verksamhet i Södertälje

2019-09-13: Det internationella logistikföretaget Schenker väljer Södertälje när de ska etablera sig i södra Stockholmsområdet. Ett intentionsavtal har ingåtts mellan Schenker och Södertälje kommun i syfte att fastställa företagets etablering i det växande logistikområdet Stockholm syd/Almnäs. Läs mer >


Undersökningar genomförs i Maren

2019-09-03: Kommunen påbörjar nu ett omfattande utredningsarbete i Maren. Bland annat kommer man att göra en sjömätning med hjälp av båt i inre och yttre Maren. Läs mer >