Aktuellt

logga på översiktsplan 2050
2024-06-17 Nu kan du tycka till om förslaget till ny översiktsplan

Idag, den 17 juni, startar samrådet för kommunens nya översiktsplan som ska tala om vart kommunens utveckling är på väg - Översiktsplan 2050. Nu har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Samrådet pågår fram till 31 oktober.

2024-03-26 Vinnaren i Luna arkitekttävling är utsedd

Nu är vinnaren utsedd i arkitekttävlingen för det nya Lunakvarteret. Det vinnande förslaget blev ”Himlen är vårt tak” från arkitekterna på C.F. Møller Sverige, i tuff konkurrens med flera av Nordens främsta arkitektbyråer.

Skiss över nya bron från Borgmästarparken till Slussholmen
2024-02-15 Beslut att fortsätta utreda ny Marenbro

En ny, fast högre bro som möjliggör för fritidsbåtar att komma in i inre Maren. Det är det alternativ av ny Marenbro som ska fortsätta utredas, efter beslut i Tekniska nämnden.

2024-01-12 Final i arkitekttävlingen om Luna

Fyra arkitektbyråer är med och tävlar om att forma det nya Lunakvarteret. Idag presenteras de fyra förslagen som kan ligga till grund för ett helt nytt stadskvarter.

2023-12-19 Nu formas Lunas framtid

Snart presenteras de olika bidragen i arkitekttävlingen som visar ett möjligt nytt Luna. Utgångspunkten för de olika tävlingsbidragen är en vision för de nya Luna-kvarteren. Stadsarkitekten Andreas Pålsson och Telges projektledare Elena Qyreon berättar mer.

2023-09-26 Lägre höghus i norra delen av stadskärnan

Det planerade höghuset Sländan 9 i norra delen av stadskärnan föreslås bli lägre än planerat. Nu tar man ett omtag med detaljplanen.

2023-09-21 Nu påbörjas bygget av nya kanalstråket

Nu kan du snart promenera längs med hela kanalen. Nu påbörjas bygget av gång- och cykelvägarna längs med kanalen. Här tillkommer också 18 nya mindre parkytor med sittplatser, växtlighet, utegym, boulebana med mera.  

2023-09-19 Idag öppnar den nya lekplatsen i Kvarnlunden

Nu öppnar en helt ny lekplats i centrala Södertälje! Lekplatsen ligger i Kvarnlunden och är ett välkommet tillskott för alla barn i den norra delen av stadskärnan.

2023-09-11 Snart påbörjas ombyggnationen av Marenplan

Under senhösten påbörjar kommunen arbetet med att rusta upp Marenplan - det blir ny markbeläggning, sittplatser, grönska, belysning och ny kajpromenad. Det innebär också att stora delar av Marenplan kommer att stängas av under byggtiden.

2022-10-10 Nya Kanaltorget invigdes

Nu har vi öppnat upp det nya Kanaltorget mitt i centrala Södertälje – en plats med grönska, vattenspel och sittplatser för både möten och vila. Under tisdagen invigdes det nya torget, som är en viktig del i utvecklingen av hela stadskärnan.