Aktuellt


Skiss över nya bron från Borgmästarparken till Slussholmen
Beslut att fortsätta utreda ny Marenbro

2024-02-15: En ny, fast högre bro som möjliggör för fritidsbåtar att komma in i inre Maren. Det är det alternativ av ny Marenbro som ska fortsätta utredas, efter beslut i Tekniska nämnden. Läs mer >


Final i arkitekttävlingen om Luna

2024-01-12: Fyra arkitektbyråer är med och tävlar om att forma det nya Lunakvarteret. Idag presenteras de fyra förslagen som kan ligga till grund för ett helt nytt stadskvarter. Läs mer >


Nu formas Lunas framtid

2023-12-19: Snart presenteras de olika bidragen i arkitekttävlingen som visar ett möjligt nytt Luna. Utgångspunkten för de olika tävlingsbidragen är en vision för de nya Luna-kvarteren. Stadsarkitekten Andreas Pålsson och Telges projektledare Elena Qyreon berättar mer. Läs mer >


Lägre höghus i norra delen av stadskärnan

2023-09-26: Det planerade höghuset Sländan 9 i norra delen av stadskärnan föreslås bli lägre än planerat. Nu tar man ett omtag med detaljplanen. Läs mer >


Nu påbörjas bygget av nya kanalstråket

2023-09-21: Nu kan du snart promenera längs med hela kanalen. Nu påbörjas bygget av gång- och cykelvägarna längs med kanalen. Här tillkommer också 18 nya mindre parkytor med sittplatser, växtlighet, utegym, boulebana med mera.   Läs mer >


Idag öppnar den nya lekplatsen i Kvarnlunden

2023-09-19: Nu öppnar en helt ny lekplats i centrala Södertälje! Lekplatsen ligger i Kvarnlunden och är ett välkommet tillskott för alla barn i den norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Snart påbörjas ombyggnationen av Marenplan

2023-09-11: Under senhösten påbörjar kommunen arbetet med att rusta upp Marenplan - det blir ny markbeläggning, sittplatser, grönska, belysning och ny kajpromenad. Det innebär också att stora delar av Marenplan kommer att stängas av under byggtiden. Läs mer >


Nya Kanaltorget invigdes

2022-10-10: Nu har vi öppnat upp det nya Kanaltorget mitt i centrala Södertälje – en plats med grönska, vattenspel och sittplatser för både möten och vila. Under tisdagen invigdes det nya torget, som är en viktig del i utvecklingen av hela stadskärnan. Läs mer >


Antagna strategier för hållbar utveckling

2022-06-21: Nu har grönstrategin, arkitekturstrategin och livsmedelförsörjningsstrategin antagits i Kommunfullmäktige. De tre strategierna handlar om hur vi utvecklar samhället på ett långsiktigt hållbart sätt och är kopplade till Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, samt de kommunala målen, Mål och budget 2022-2024. Läs mer >


Nu har detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl. antagits i Kommunfullmäktige

2022-06-20: Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl., som föreslår hotell med restaurang på Torekällberget. Läs mer >