Bättre och snabbare bussresor från 11 december

Nu förbättras busstrafiken på med två helt nya linjer i Södertälje. Från och med söndag 11 december kommer det att gå fortare att ta sig från Södertälje syd till centrum med en ny snabbusslinje. Det kommer också att gå en ny linje från Geneta till Liljeholmen, via Ronna och Astrabacken.

I somras presenterades en satsning för Framtidens kollektivtrafik i Södertälje. Satsningen är ett samarbete mellan Södertälje kommun, SL och Nobina. Halverade restider, tätare bussturer och fler direktbussar är några av satsningarna som ingår. Redan nu tar vi första stegen mot framtidens kollektivtrafik i Södertälje.

Från och med den 11 december kan en första etapp av de satsningar som presenterades i augusti genomföras. Det handlar bland annat om viktiga förändringar för arbetspendlingen samt snabbare resor lokalt och regionalt. I den första etappen ingår den nya direktbussen 747 till Liljeholmen samt den nya busslinjen 777 från Södertälje syd.

Ny direktbuss för snabbare resor med nya linje 747 till Liljeholmen

Den ena busslinjen är linje 747 som kommer vara en direktlinje som trafikerarar Liljeholmen – Geneta/Ronna och stannar vid bland annat Södertälje Sjukhus, Astra Zeneca och KTH i Snäckviken. Det är en helt ny linje som möjliggör resor från Geneta och Ronna till Liljeholmen utan byte, och som förkortar restiden markant jämfört med tidigare resealternativ. Den nya linjen kommer gå hela dagen även utanför rusningstider. Med snabbare resor utan byten samt trafik utanför rusningstider skapas ett bra arbetspendlingsalternativ för både in- och utpendlare till Södertälje.

Snabbare resor lokalt och från Södertälje syd med nya busslinjen 777

Den andra nya busslinjen är linje 777 som är en blivande BRT-linje (snabbuss) och stannar bland annat vid hållplatserna Strömskog, Granpark och Scania centralkontor. Bussen avgår från Geneta och Ronna och från Södertälje syd. Snabbare och bekvämare.

För resenärer från Södertälje syd till Södertälje centrum tar en resa idag mellan 14 och 17 minuter med buss. Med den nya linjen 777 så ökar turtätheten och restiden halveras. För resenärer som reser mellan Södertälje syd och Ronna centrum tar en resa idag mellan 30 och 35 minuter. Med den nya linjen 777 så kommer samma resa att ta mellan cirka 20 och 24 minuter. Linjen kommer även att erbjuda helgtrafik.

Det kommer att finnas bytesmöjligheter till pendel och andra bussar vid hållplatsen Södertälje centrum västra, som tidigare hette Södertälje stadshus.

 

Linjesträckning linje 747

LILJEHOLMEN/Västbergavägen/Polhemsgatan/Centrifugen/Astrabacken/Karlhovsbacken/Ronna skola/Ronna centrum/Klövjevägen/Gillestigen/Geneta centrum/Klockarvägen/SCANIARINKEN

  linje747.JPG

Linjesträckning linje 777

KLOCKARVÄGEN/Geneta centrum/Gillestigen/Klövjevägen/Ronna centrum/Ronna skola/Karlhovsbacken/Oxbacksgatan/Södertälje centrum västra/Scania centralkontor/Strömskog/Granpark/SÖDERTÄLJE SYD

linje777.JPG

Vad är BRT-bussar?

BRT står för Bus Rapid Transit, och är ett koncept för busslinjer som liknar spårvagnar. Poängen med BRT är att få spårvagnens fördelar men utan att behöva bygga räls. Bussen ska vara prioriterad i gaturummet, ha egna körfält, extra fina hållplatser, och själva bussarna kan vara extra stora och långa. En BRT-linje ska också ha hög turtäthet och snabba restider.

Kommunen har byggt två helt nya hållplatser och rustat upp tre befintliga hållplatser för den nya busslinjen 777 mellan Södertälje syd och Geneta. På Oxbacksleden kommer det finnas ett särskilt busskörfält i anslutning till den nya hållplatsen. Under flera år framåt kommer kommunen att införa åtgärder som gör att restiden för bussen blir ännu snabbare.

Linjen kommer att trafikeras med vanliga SL-bussar till en början, men dessa kommer att bytas ut framöver. De nya bussarna på linje 777 ska gå på el och ha ett eget utseende som skiljer dem från andra linjer i Södertälje.

 

Läs mer

Läs mer om andra förändringar i busstrafiken på SL:s webbplats.

Här kan du läsa mer om Framtidens kollektivtrafik och bakgrunden till satsningen.

Du hittar tidtabeller och kan söka din resa på sl.se