Framtidens kollektivtrafik i Södertälje

Den största satsningen på kollektivtrafik någonsin i Södertälje – det är målet när Region Stockholm, Nobina och Södertälje kommun går samman för att skapa framtidens kollektivtrafik i Södertälje. Det ska bland annat leda till förbättrad arbetspendling till och från Södertälje, kortare restider med buss inom kommunen och en utvecklad landsbygdstrafik.

Sommaren 2022 tecknade Södertälje kommun, Nobina och Region Stockholm en avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje på flera sätt. Denna satsning, som sträcker sig över flera år, kallar vi för ”Framtidens kollektivtrafik i Södertälje.”

Bakgrund

Södertälje är en stad som växer i invånarantal och bostäder. Även Södertäljes företag växer kraftigt och de som jobbar på dessa företag bor i hela regionen - inpendlingen till Södertälje är större än utpendlingen. Det är även viktigt för Södertälje att de som bor i kommunen har tillgång till jobb i hela Stockholmsregionen utan att behöva flytta.

Restiderna till och från Stockholm är idag alldeles för långa och vi behöver skapa bättre framkomlighet för bussarna i stadskärnan. Det är viktigt att få ner restiderna med kollektivtrafik för att underlätta för de som pendlar till och från Södertälje.

Vi behöver helt enkelt ta klivet att gå över till hållbara resor och minska utsläppen. Vi behöver göra den här omställningen för att skapa ett attraktivt Södertälje med mindre trängsel på vägarna och färre skadliga utsläpp.

Målen i projekten

Målen i samverkansprojektet är ambitiösa. Bland annat ska antalet nöjda kunder i busstrafiken stabilt ligga över 80 procent, Södertälje ska ha en snabb och attraktiv stadsbusstrafik, landsbygdstrafiken ska utvecklas liksom busslinjenätet inom samt till och från Södertälje, och det egna bilåkandet ska minska genom mobility management-program. De olika målen är satta att uppnås under flera års tid.

Parterna har ett antal gemensamma målbilder som ska uppnås genom flera samverkansprojekt. Målen är:

 • Uppnå en resandeökning med kollektivtrafik som är högre än befolkningsökningen
 • Andelen nöjda kunder i busstrafiken skall stabilt ligga över 80%
 • Analys av resandedata med innovativa digitala verktyg och forskningsstöd för att utveckla ett mer kundanpassat utbud​
 • Fortsätta utveckling av busslinjenätet för att förbättra och förenkla reserelationer inom samt till och från Södertälje och Järna tätorter​
 • Snabb och attraktiv stadsbusstrafik inom Södertälje tätort, med infrastruktur enligt BRT-standard ​
 • Utreda elektrifiering av busstrafik​
 • Busstrafik som bidrar till att underlätta längre pendling med spårtrafik​
 • Utveckling av nästa generations landsbygdstrafik genom att bl.a. titta på möjligheten till samordning med andra samhällsbetalda resor​
 • Mobility management-program för att genom mjuka åtgärder öka det hållbara resandet och minska behovet av egen bil

 Vad har vi gjort hittills? 

 • Infört nya snabbussar i city, så kallad BRT-linje (Bus Rapid Transit System), som halverar restiden mellan Södertälje syd och Geneta/Ronna, linje 777.
 • Infört en ny direktbuss som förenklar arbetspendling mellan Södertälje och Liljeholmen med anslutningar till viktiga arbetsplatser, linje 747.
 • Geneta/Ronna trafikeras med tre olika busslinjer med olika anslutningar i Södertälje stadskärna. Det leder till ökad turtäthet och tillgänglighet samtidigt som resenären kan minska restiden kraftigt.
 • Vi har deltagit i att ta fram ett analysverktyg och en AI-motor som hjälper oss ta fram till exempel optimerad linjesträckning.
 • Stora arbetsgivare deltar i ett mobility management-program i att tillsammans möjliggöra för bättre kollektivt resande till arbetsplatserna. 

Vad händer nu?

Satsningen på Framtidens kollektivtrafik i Södertälje fortsätter under kommande år och härnäst kan vi berätta att vi utvecklar trafiken på landsbygden och arbetar med att skapa snabbare bussresor på Nyköpingsvägen.

Södertälje_Sida_1.jpg

Läs mer

2022-08-23: Nyhet om avsiktsförklaringen 

2023-12-04: Succé för nya snabbussar