Arbete vid gamla Halldeponin

Kartbild över platsen där Halldeponin ligger

Snart påbörjar Trafikverket och Södertälje kommun ett arbete vid den tidigare Halldeponin, beläget i Östertälje på marken intill järnvägsspåret. Södertälje kommun utför miljöförstärkande åtgärder på den gamla deponin, och Trafikverket ska utföra underhållsarbete på järnvägen.

Halldeponin ägdes av Södertälje kommun och användes som kommunal avfallsanläggning för industri-, hushålls- och byggavfall från början av 1950-talet till 1975. Sedan 1975 slängs inte längre något avfall här och deponin har täckts över.

Kommunen har gjort grundliga undersökningar av området för att försäkra oss om att det inte finns några risker för utsläpp i dagsläget. Nu tar vi även ansvar för att säkra naturen samt människors och djurs hälsa, och inleder arbete med att göra miljöförstärkande åtgärder i marken. Detta gör vi för att det även i framtiden inte ska finnas risk för att vare sig människor eller naturen exponeras för farliga ämnen.

Förstärkningar på järnvägen

Den nuvarande järnvägen går tvärs igenom den tidigare Halldeponin. Trafikverket ska nu utföra underhållsarbete och förstärkande arbete på järnvägen. Arbetet kommer att synkas och utföras samtidigt som kommunen arbetar med att miljöförstärka den tidigare deponin.

Vad händer nu?

Arbetet inleds tidigast efter sommaren. Platsen kommer att stängslas in under byggtiden.

Läs mer

Läs mer på Trafikverkets hemsida