Ny gång- och cykelväg mot Enhörna

Ny gång- och cykelväg mot Enhörna

Nu byggs en helt ny gång- och cykelväg längs Enhörnaleden. Den kommer starta från Lina och ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen vid Malmsjön.

Det finns idag ingen gång- och cykelväg längs med Enhörnaleden (väg 522), mellan Lina och Nya Malmsjöbadet, något som är efterlängtat av många. En ny gång- och cykelväg kommer att bidra till en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister längs vägen.

Arbetet med gång- och cykelvägen genomförs i två etapper. Under hösten 2022 påbörjades byggnation av den första etappen mellan gångtunneln i Lina och ridskolan. Under våren 2023 asfalteras sträckan och den färdigställdes under maj.

Därefter bygger man etapp två, från ridskolan och till Malmsjön, där den ansluter till den befintliga gång- och cykelvägen som fortsätter längs med Enhörnaleden. Den sista etappen beräknas bli klar sommaren 2024.

Gång- och cykelvägen kommer att bli tre meter bred och separeras från vägen med en sju meter grön remsa. Sträckan blir belyst.

Byggentreprenör för etapp 1 är Peab asfalt.

GC Enhörnaleden Översikt etapp 1 & 2 ortofoto.jpg

Den röda linjen är den första etappen som byggs, den blå linjen är den sista sträckan som byggs under 2023-2024. 

Den röda linjen markerar den nya gång- och cykelvägen som ska byggas längs Enhörnaleden.