Bostäder


1400 bostäder planeras i Södertälje södra

Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. Nu håller detaljplanen för området på att tas fram, den största kommunen tagit fram sedan 1970-talet. Läs mer >


250 nya bostäder föreslås i Viksängen

I Viksängen i Östertälje planeras nu för 250 bostäder i flerbostadshus i varierande bostadshöjd. Läs mer >


500 bostäder byggs i Igelsta strand

Intill kanalen i Östertälje byggs 500 nya bostäder bestående av både lägenheter och radhus. Läs mer >


Skiss ovanifrån på hur de nya husen kommer att placeras
Blombacka - cirka 250 nya bostäder

I västra Blombacka planerar Rikshem att bygga ca 175-230 nya lägenheter och ca 18-22 radhus. Läs mer >


Brf Mälarparken - nya bostäder vid kanalen

Två nya flerfamiljshus ska byggas i Bergviks strand. Läs mer >


Geneta - fler bostäder och service

Just nu planerar vi för att utveckla Geneta med fler bostäder, verksamheter och service. Två detaljplaner håller på och tas fram. Läs mer >


Hyresrätter bredvid gamla polishuset

På fastigheten kvarteret Solen 8, parkeringen bredvid det gamla polishuset på Nygatan, planerar Morsolen fastighet att bygga två flerbostadshus. Bygglovet medger 72 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök, samt 84 parkeringsplatser. Läs mer >


skiss på hur nya bostäderna ska se ut
Nytt bostadsområde i Kallfors, Järna

Ett nytt bostadsområde byggs just nu i Kallfors, Järna – Norra Myrstugan med cirka 120 bostäder. Läs mer >


Stadsutveckling i Östertälje

Nu tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Östertälje. Kommunen planerar för nya bostäder, nytt stadsdelscentrum och förbättrade offentliga rum. Läs mer >


Västergård -bostäder, förskola och vårdboende

I kvarteret Dagliljan i Västergård är det dags för om- och tillbyggnation av gator, ledningar samt gång- och cykelvägar inför byggnation av flerbostadshus, vårdboende och förskola. Läs mer >