Bostäder

Bostäder

1400 bostäder planeras i Södertälje södra

Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. Nu håller detaljplanen för området på att tas fram, den största kommunen tagit fram sedan 1970-talet.

250 nya bostäder föreslås i Viksängen

I Viksängen i Östertälje planeras nu för 250 bostäder i flerbostadshus i varierande bostadshöjd.

450 nya bostäder planeras vid gränsen till Gnesta

Nu planerar vi för 450 nya bostäder i Visbohammar, nära sjön Sillen vid gränsen till Gnesta. Här planeras det för både småhus, radhus och lägenheter, samt för förskola och äldreboende, i ett område som ska andas bykänsla.

500 bostäder byggs i Igelsta strand

Intill kanalen i Östertälje byggs 500 nya bostäder bestående av både lägenheter och radhus.

Hyresrätter bredvid gamla polishuset

På fastigheten kvarteret Solen 8, parkeringen bredvid det gamla polishuset på Nygatan, planerar Morsolen fastighet att bygga två flerbostadshus. Bygglovet medger 72 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök, samt 84 parkeringsplatser.

Nya bostäder i Viksberg

I Viksberg planeras ca 60-70 lägenheter i flerbostadshus om 4 våningar.

Nytt bostadsområde i Kallfors, Järna

Ett nytt bostadsområde byggs just nu i Kallfors, Järna – Norra Myrstugan med cirka 120 bostäder.

Västergård -bostäder, förskola och vårdboende

I kvarteret Dagliljan i Västergård är det dags för om- och tillbyggnation av gator, ledningar samt gång- och cykelvägar inför byggnation av flerbostadshus, vårdboende och förskola.