Hyresrätter bredvid gamla polishuset

På fastigheten kvarteret Solen 8, parkeringen bredvid det gamla polishuset på Nygatan, planerar Morsolen fastighet att bygga två flerbostadshus. Bygglovet medger 72 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök, samt 84 parkeringsplatser.

Planen är att bygga två huskroppar i olika färg, med en gård mellan. Parkeringsgarage placeras under gården.
Husen får balkonger, samt "gröna tak" med suckulenta växter, vilket är bra för att binda nederbörd och mildra temperaturväxlingar.

Husen gestaltas med inspiration från grannhusen i samma kvarter. Betongramar i den putsade fasaden skapar ett rutsystem som kopplas till tingsrättsbyggnaden och dess tvillingbyggnad. Den rosa färgen hittar inspiration i före detta biografen Roxy, och den gröna färgen från bostadshuset ovanför den tidigare biografen.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vad händer nu?

Rivningslov har getts och därefter kan byggprocessen inledas i samband med startbesked.

 

Fasad mot Nygatan. 

Huset mot Jovisgatan.

Fasad mot gård. 

De två huskropparna i förhållande till andra byggnader.