500 bostäder byggs i Igelsta strand

Intill kanalen i Östertälje byggs 500 nya bostäder bestående av både lägenheter och radhus.

Från industrimark till levande stadsdel

Igelsta strand är en attraktiv plats för boende, nära både vatten och kollektivtrafik. På platsen har det tidigare funnits ett sågverk som arbetade med impregnering av virke, vilket har lett till att marken har förorenats. Nu har vi skapat möjlighet för att bygga bostäder och anlägga en stadspark i området genom att sanera marken - Igelsta strand växer från industrimark till en levande stadsdel. 

Planen är att området ska växa med omkring 500 bostäder i flerbostadshus och radhus. Bostäderna ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand.

Fyra punkthus, Kanalhusen, med omkring 90 lägenheter är nu färdigbyggda. Storleken på lägenheterna är två, tre eller fyra rum och kök. Alla lägenheter har sjöutsikt och balkong eller uteplats. 

Igelsta Strandentré kommer att bestå av en hästskoformad byggnad med omkring 40 lägenheter som sträcker sig runt en grönskande innergård. Storleken på lägenheterna är ett, två, tre eller fyra rum och kök. De flesta bostäder får balkong, några med utsikt över innergården och några med sjöutsikt.

Utöver Igelsta strandentré planeras det också för ett radhusområde, Igelsta Parkhus. Husen blir två våningar höga och cirka 128-137 kvadratmeter stora. Totalt planeras det för omkring 40 radhus.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Igelsta strand ger oss möjlighet att öppna staden mot vattnet. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik. Området ska tillsammans med Kanalstaden binda samman Östertälje med Södertälje stadskärna. Det är också ett viktigt tillskott för att möta efterfrågan på bostäder i kommunen.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på JM:s webbplats.