Parker, lek- och mötesplatser


Ny lekplats i Kvarnlunden

Nu bygger vi en ny lekplats vid Kvarnlunden i Norra stadskärnan! Byggstart sker nu i september och till våren ska en ny lekplats stå på plats för alla leksugna barn. Läs mer >


Upprustade stråk och nya vistelseplatser vid kanalen

Gång och cykelvägarna längs med kanalen förlängs och kommer att få ett rejält lyft. Planeringen av upprustningen har gjorts genom framtagande av ett gestaltningsprogram. Programmet föreslår, bland annat, 18 nya vistelseplatser längs stråken med möjlighet till rekreation av olika slag. Läs mer >


Marenplan - hotell och ny kajpromenad

Vid bästa läget vid Marens vatten i Södertälje centrum planerar fastighetsbolaget Stadsrum att bygga ett hotell. Samtidigt kommer kommunen att rusta upp Marenplan med bland annat ny beläggning, kajpromenad, fler sittplatser, grönska och belysning. Läs mer >


"Grön oas" på Slussholmen

En park ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden i centrala Södertälje. Parken ska bli en oas – mitt i staden och mitt i vattnet. Läs mer >