Parker, lek- och mötesplatser


Lekplats på Slussholmen efter idéer från barn och unga

Nu finns det ett förslag på en helt ny lekplats i parken på nya Slussholmen, med byggstart 2026. Lekplatsen har utvecklats tillsammans med idéer från Södertäljes barn och unga. Läs mer >


Tobaksparkens lekplats rustas upp

Tobaksparken, som ligger i Bergvik nära kanalen, ska öppnas upp mer och lekplatsens lekutrustning kommer att bytas ut. Klart sommaren 2024. Läs mer >


Stadspark på Slussholmen

En park ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden i centrala Södertälje. Parken ska bli en oas med aktiviteter för alla – mitt i staden och precis intill vattnet. Läs mer >


Marenplan - hotell och ny kajpromenad

Vid bästa läget vid Marens vatten i Södertälje centrum bygger fastighetsbolaget Stadsrum ett hotell i 16 våningar. Samtidigt kommer kommunen att rusta upp Marenplan med bland annat ny beläggning, kajpromenad, fler sittplatser, grönska och belysning. Läs mer >


Upprustade stråk och nya vistelseplatser vid kanalen

Gång- och cykelvägarna längs med kanalen förlängs och kommer att få ett rejält lyft. Planeringen av upprustningen har gjorts genom framtagande av ett gestaltningsprogram. När kanalpromenaden är klar har 18 nya vistelseplatser med inslag av rekreation tillkommit. Läs mer >