Lekplats på Slussholmen efter idéer från barn och unga

Lekplats på Slussholmen efter idéer från barn och unga

Illustration över lekplats vid kanalen med tunnelnät högt upp i luften, barn som springer runt.

Nu finns det ett förslag på en helt ny lekplats i parken på nya Slussholmen, med byggstart 2026. Lekplatsen har utvecklats tillsammans med idéer från Södertäljes barn och unga.

Under året har man haft flera dialoger med barn i olika åldrar i Södertälje om vad de skulle vilja ha i lekparken på nya Slussholmen. 

Önskemålen som kom fram i dialogerna med barnen är att de på den nya lekplatsen vill komma högt upp i luften, studsa på studsmatta och kunna röra sig i ett flöde. Därför kommer det finnas bland annat en nättunnel ovanför marken, rutschkanor och klätternät. Det kommer också att finnas traditionella gungor och sandlåda. 

Förslaget heter "Flöda som vatten" där de som leker som ska kunna flöda igenom lekplatsen.  Förslaget ska med en definierad form omgiven av bänkar och växter passa in i den nya parken på Slussholmen. På lekplatsen ska det finnas en bäck, träd och en gångbro över bäcken för att man ska kunna känna att man är i parken.

Lekplatsen kommer att ligga mitt emot Hebbevillan och parken utanför, intill den så kallade ”blindtarmen”. 

Film: Systra.

Vad händer nu?

I början av 2024 går planförslaget ut på samråd. Då har du möjlighet att lämna synpunkt på förslaget.

Byggstart för hela Slussholmen beräknas preliminärt ske under 2026 och färdigställas runt 2028.

Läs mer

Läs mer om Slussholmen som ska bli en ny stadspark