"Grön oas" på Slussholmen

En park ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden i centrala Södertälje. Parken ska bli en oas – mitt i staden och mitt i vattnet.

När Trafikverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss kommer verket att flytta lagerverksamheten från området. Kommunen  kommer då att köpa större delen av Lotsudden av Sjöfartsverket, inklusive de byggnader som finns på området.

Vid två tillfällen har vi haft dialog om vad södertäljeborna vill uppleva, känna och göra i den nya parken. 

Många lämnade förslag och synpunkter om hur de skulle vilja utveckla den framtida mötesplatsen. En del vill kunna fika, andra vill kunna bada, dansa eller leka i en lekpark. Spela minigolf och basket var andra önskemål. Wi-fi var viktigt för ungdomarna. Många vill att det ska finnas något att göra i parken året om.

Arbete med en ny detaljplan och gestaltning för Slussholmen påbörjades under 2021. Vi planerar hur parken ska se ut och vad den ska innehålla, hur vägen ska gå och vilket användningsområde byggnaderna på södra Slussholmen ska ha. 

Arbetet med Slussholmen ska synkas med det arbete som görs vid Maren, där ett hotell ska byggas och Marenplan ska få nytt utseende. 

Natur i stadsrummet

Södertälje växer och vi blir allt fler. Naturen ska inte sluta vid stadsgränsen utan integreras i stadsrummet. Att anlägga en park på Slussholmen är ett sätt att öppna staden mot vattnet och stärka kopplingen till de nya gång- och cykelstråk Sjöfartsverket ska anlägga längs Södertälje kanal när ombyggnaden av kanalen och slussen är klar.

Vi arbetar med att utveckla flera mötesplatser i stadskärnan. Det gör vi tillsammans med andra aktörer, exempelvis Södertälje City.

Vem bygger?

Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av parken.

Tidsplan

Arbetet med detaljplanen och utformning av platsen har påbörjats och beräknas bli klar i början av 2023. Parken kommer att börja anläggas efter att Trafikverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss.

Vill du veta mer?

Läs om kommunens översiktsplan och program för stadskärnan