Detaljplan för Slussholmen

En ny detaljplan för Slussholmen i Södertälje ska tas fram. En ny sluss kommer att byggas i ett nytt läge vid Slussholmen. Även Slussgatan kommer att dras om i ett nytt läge. I samband med detta upprättar kommunen en ny detaljplan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att göra marken tillgänglig för allmänheten. Platsen är mycket central och av stor vikt för Södertäljes invånare. Visionen för Slussholmen är en attraktiv parkmiljö med lekplats, vistelseytor, promenadstråk, samt restaurangområde med uteserveringar på den södra delen av Slussholmen som kallas Lotsudden. Det kommer även att finnas verksamhetsmark på delar av området på Sjöfartsverkets fastigheter.

Tidplan

Samråd beräknas ske Q2 2023

Granskning beräknas ske Q4 2023

Antagande beräknas ske Q2 2024

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje