Gällande detaljplaner

Nu finns kommunens alla gällande detaljplaner tillgängliga på hemsidan via webbkartan.

  • Klicka i bilden ovan på "Visa kartan i fullskärm" för att komma direkt till webbkartan.
  • I webbkartan kan du i kolumnen till vänster söka efter adresser och fastigheter för att vara säker på att du får fram rätt detaljplan.
  • När du hittat den fastighet som du vill ha detaljplanen för så klickar du på fastighetens namn i kolumen till vänster.  
  • Klicka sedan i kartan på den fastighet som du vill ha information om.
  • En ruta visas med information om detaljplanen samt en eller flera länkar till sidor med mer information. "Plankarta" visar vilka bestämmelser som finns och "planhandlingar" är ett dokument som hör till planen och beskriver vad planen innebär.

Klicka här för mer information om webbkartan.

I Södertälje finns det områden där det har gjorts en ändringsplan som ibland gäller tillsammans med en tidigare detaljplan därför kan det finnas flera plankartor som behöver tolkas inom samma område. För generella frågor hänvisar vi till kontaktcenter 08–523 010 00 kontaktcenter@sodertalje.se.

För frågor om bygglov finns även information på sidan för bygglov och andra lov.