Gällande detaljplaner

Nu finns kommunens alla gällande detaljplaner tillgängliga på hemsidan via webbkartan.

  • Klicka i bilden ovan på "Visa hela webbkartan" för att komma direkt till webbkartan.
  • I webbkartan kan du i legenden till vänster söka efter adresser och fastigheter för att vara säker på att du får fram rätt detaljplan. Klicka sedan på rubriken visa i legenden  
  • Genom att klicka på en yta "visas" en ruta med information om detaljplanen samt en eller flera länkar till sidor med mer information. "Plankarta" visar vilka bestämmelser som finns och "planhandlingar" är ett dokument som hör till planen och beskriver vad planen innebär.

Klicka här för mer information om webbkartan.

I södertälje finns det områden där det har gjorts en ändringsplan som gäller tillsammans med en tidigare detaljplan. För generella frågor hänvisar vi till kontaktcenter 08–523 010 00 kontaktcenter@sodertalje.se.

För frågor om bygglov finns även information på sidan för bygglov och andra lov.