Gällande detaljplaner

Bild som visar person som jobbar med planering

Här kan du läsa information om kommunens alla gällande detaljplaner från 2022 och framåt.

Gällande detaljplaner hos Södertälje kommun

Kommunens alla gällande detaljplaner med tillhörande plankarta och planbeskrivning finns tillgängliga via webbkartan https://karta.sodertalje.se/spatialmap

Välj Bo och bygga - Gällande planer som finns synlig i webbkartans vänstra meny. Tänd önskat kartlager genom att klicka på gällande planer, fastighetsplan, tomtindelning eller ändring av plan. I webbkartans övre högra del finns en sökruta där du kan skriva aktuell adress eller fastighetens namn för att visa detaljplaner som är gällande. 

Slutgiltiga planhandlingar finns även utlagda på respektive projekthemsida för de detaljplaner som vunnit laga kraft under de senaste två åren: gällande detaljplaner från 2022 och framåt 

Följande detaljplaner hos Planenheten har vunnit laga kraft under 2024:

 •  
 •  

Följande detaljplaner hos Planenheten har vunnit laga kraft under 2023:

 • Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1 m.fl.
 • Farstanäs. del av Farsta 1:1, arkivnummer 0181K-P 1799 C
 • Del av Lina 4:27 m.fl., arkivnummer 0181K-P 1798 A
 • Basfiolen 3, arkivnummer 0181K-P 1797 C
 • Del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1, arkivnummer 0181K-P 1796 C

Följande detaljplaner hos Planenheten har vunnit laga kraft under 2022:

 • Del av Glasberga gård, arkivnummer 0181K- P 1794 A
 • Del av Östaskolan 6, arkivnummer 0181K-P 1793 B
 • Fagotten 3, arkivnummer 0181-K P 1792 A
 • Del av Tälje 1:1 (Kanaltorget), arkivnummer 0181-K P 1791 C
 • Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl., arkivnummer 0181-K P 1790C B
 • Tvetaberg 5:1. m.fl. Stadan och Nabben, arkivnummer 0181-K P 1789 C