Gällande detaljplaner

Här kan du hitta kommunens alla gällande detaljplaner från 2021 och framåt.

Gällande detaljplaner hos Södertälje kommun


Kommunens alla gällande detaljplaner med tillhörande plankarta och planbeskrivning finns tillgängliga via webbkartan https://karta.sodertalje.se/spatialmap

Slutgiltiga planhandlingar finns även utlagda på respektive projekthemsida för de detaljplaner som vunnit laga kraft under de senaste två åren: gällande detaljplaner från 2021 och framåt 

 

Följande detaljplaner hos Planenheten har vunnit laga kraft under 2022:

  • Del av Glasberga gård, arkivnummer 0181K- P 1794 A
  • Del av Östaskolan 6, arkivnummer 0181K-P 1793 B
  • Fagotten 3, arkivnummer 0181-K P 1792 A
  • Del av Tälje 1:1 (Kanaltorget), arkivrnummer 0181-K P 1791 C
  • Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl., arkivnummer 0181-K P 1790C B
  • Tvetaberg 5:1. m.fl. Stadan och Nabben, arkivnummer 0181-K P 1789 C

Följande detaljplaner hos Planenheten har vunnit laga kraft under 2021:

  • Brostenen 2, arkivnummer 0181-K P 1788 B
  • Härfågeln 6, arkivnummer 0181-K P 1787 B
  • Del av Glasberga 1:15 (förskola), arkivnummer 0181-K P 1785 C