Detaljplaner från 2022 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2022 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.

 


Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1 m.fl.

Upphävande av detaljplan på grund av Ostlänken Läs mer >


Detaljplan för del av Lina 4:27 m.fl.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lina 4:27 och Lina 4:1. Läs mer >


Del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Detaljplanen omfattar fastigheten Tälje 1:1. Läs mer >


Fagotten 3

Detaljplanen omfattar fastigheten Fagotten 3. Läs mer >


Del av Östaskolan 6

Detaljplanen omfattar fastigheten del av Östaskolan 6. Läs mer >


Basfiolen 3

Detaljplanen omfattar fastigheten Basfiolen 3. Läs mer >


Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben

Detaljplanen omfattar fastigheterna Tvetaberg 5:1 m.fl. Läs mer >


Del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1

Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Tellus 5 och Tälje 1:1. Läs mer >


Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl. Läs mer >


Del av Glasberga gård

Detaljplanen omfattar fastigheten Glasberga 1:18. Läs mer >