Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben

Detaljplanen omfattar fastigheterna Tvetaberg 5:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för permanentboende, förse området med kommunalt vatten och avlopp samt att möjliggöra friköp av arrendetomter i Stadan.