Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben

Detaljplanen innebär möjlighet till kommunalt vatten och avlopp för området.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för permanentboende, förse området med kommunalt vatten och avlopp samt att möjliggöra friköp av arrendetomter i Stadan.