Planprojekt öppna för synpunkter

Här hittar du alla planprojekt som just nu genomgår samråd -eller granskningsskede. Du som medborgare har rätt att lämna synpunkter på förslagen.