Översiktliga studier

Förutom detaljplaner tar kommunen även fram mer översiktliga studier över större områden. Det kan handla om exempelvis riktlinjer, fördjupade översiktsplaner eller ortsanalyser. Dessa dokument är inte juridiskt bindande, men utgör viktiga strategiska underlag som underlättar det efterkommande arbetet med att ta fram detaljplaner. På denna sida kan ni hitta olika typer av översiktliga studier.


Riktlinjer för byggande på landsbygden

Södertälje kommun har ett behov av att skapa nya bostäder. I samband med detta har det påtalats ett behov av ökad tydlighet över aktuella styrdokuments principer för bostadsbyggande på landsbygden.  Läs mer >


Fördjupad översiktsplan för Järna

Den fördjupade översiktsplanen för Järna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Järna. Läs mer >


Fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Ytterenhörna. Läs mer >


Ortsanalys för Mölnbo

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ortsanalys av Mölnbo samhälle. Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå Mölnbos historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med ortsanalysen är att den ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Läs mer >


Ortsanalys för Hölö

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ortsanalys av Hölö. Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå Hölös historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med ortsanalysen är att den ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Läs mer >