Ortsanalys för Mölnbo

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ortsanalys av Mölnbo samhälle. Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå Mölnbos historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med ortsanalysen är att den ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag för den fysiska planeringen.

Genom att identifiera ortens karaktär har man något unikt att utgå ifrån vid planering och utveckling. Ett litet samhälle som Mölnbo måste ha något mer än serviceutbud och arbetstillfällen att erbjuda. En god och unik boendemiljö i välbevarad kulturmiljö samt närhet till rekreation och sköna grönområden kan vara sådana egenskaper.

Ortsanalysen beskriver Mölnbos landskap, fysiska strukturer och funktioner. Detta sammanfattas i styrkor och svagheter samt riktlinjer för hur Mölnbo kan utvecklas.

Ortsanalysen är inte styrande och ställer inga krav, den har inte heller samma status som en fördjupad översiktsplan (FÖP) utan är främst ett kunskapsunderlag.