Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje Läs mer >


Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Ett nytt bostadsområde planeras i Viksängen. Platsen är idag industrimark och naturområde. Läs mer >


Detaljplan för del av Ängsholm 5:4

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga nya bostäder. Läs mer >


Detaljplan för Speceristen 5

Nya parhus/radhus på tidigare förskoletomt i Tälleby Läs mer >


Ändring av detaljplan för Södra 1:10 m.fl (Oljehamnen)

Detaljplanen möjliggör cementcistern samt bättre disponering av ytan för hamnverksamhet och industri. Läs mer >


Ändring av detaljplan för Skäve 5:1

Möjliggörande av bostäder vid Saltå Kvarn Läs mer >


Planprogram för Torekälla

Kommunen tar just nu fram ett planprogram för delar av västra stadskärnan. Syftet med planprogrammet är att sammanställa kommunens avsikter och ge en helhetsbild för utveckling inom området för att säkerställa kvaliteten i en varsam långsiktig utveckling. Läs mer >


Ändring av detaljplan del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a)

Ändring av befintlig plan där två naturmarksremsor planläggs som industrimark. Läs mer >