Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje Läs mer >


Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Planarbete pågår för att pröva möjligheten att bygga bostäder som ersätter industrin Läs mer >


Detaljplan för del av Ängsholm 5:4

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga nya bostäder. Läs mer >


Detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Planarbete för att möjliggöra tunnelnedfart till garage samt ett nytt torg. Läs mer >


Detaljplan för Fagotten 3

Planarbete pågår för att möjliggöra avstyckning Läs mer >


Detaljplan för del av Östaskolan 6 m.fl.

Detaljplanen möjliggör en ny fritidsgård i stadsdelen Ronna. Läs mer >


Detaljplan för del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1

Utveckling av industri- och logistikverksamhet som en del av utvecklingen av Almnäs och Stockholm syd. Läs mer >


Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs Läs mer >


Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1, Cittran 1 och 2 m.fl.

Nystartat detaljplanearbete inom Brunnsäng för att pröva lämpligheten för bostadsändamål. Läs mer >