Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje Läs mer >


Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Planarbete pågår för att pröva möjligheten att bygga bostäder som ersätter industrin Läs mer >


Detaljplan för del av Ängsholm 5:4

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga nya bostäder. Läs mer >


Detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Planarbete för att möjliggöra tunnelnedfart till garage samt ett nytt torg. Läs mer >


Detaljplan för Fagotten 3

Detaljplan för att möjliggöra avstyckning. Läs mer >


Detaljplan för del av Östaskolan 6

Detaljplanen möjliggör en ny fritidsgård i stadsdelen Ronna. Läs mer >


Detaljplan för Speceristen 5

Nya parhus/radhus på tidigare förskoletomt i Tälleby Läs mer >


Detaljplan för Slussholmen

En ny detaljplan för Slussholmen i Södertälje ska tas fram. En ny sluss kommer att byggas i ett nytt läge vid Slussholmen. Även Slussgatan kommer att dras om i ett nytt läge. I samband med detta upprättar kommunen en ny detaljplan. Läs mer >