Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje Läs mer >


Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Planarbete pågår för att pröva möjligheten att bygga bostäder som ersätter industrin Läs mer >


Detaljplan för del av Ängsholm 5:4

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga nya bostäder. Läs mer >


Detaljplan för Speceristen 5

Nya parhus/radhus på tidigare förskoletomt i Tälleby Läs mer >


Detaljplan för Slussholmen

En ny detaljplan för Slussholmen i Södertälje ska tas fram. En ny sluss kommer att byggas i ett nytt läge vid Slussholmen. Även Slussgatan kommer att dras om i ett nytt läge. I samband med detta upprättar kommunen en ny detaljplan. Läs mer >


Ändring av detaljplan för Basfiolen 3

Detaljplanen möjliggör avstyckning av en villafastighet. Detaljplanen har överklagats och handläggs nu hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Läs mer >


Detaljplan för del av Håknäs 6:1 m.fl Solberga by

Ett projekt för borttagning av prickmark, möjliggöra byggnadshöjder med två våningar samt anspråkstagande av mer yta än gällande plan vid området Läs mer >


Detaljplan för Södra 1:10 (oljehamnen)

Detaljplanen möjliggör cementcistern samt bättre disponering av ytan för hamnverksamhet och industri, Läs mer >