Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje Läs mer >


Detaljplan för del av Ängsholm 5:4

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga nya bostäder. Läs mer >


Detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Planarbete för att möjliggöra tunnelnedfart till garage samt ett nytt torg. Läs mer >


Detaljplan för del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1

Utveckling av industri- och logistikverksamhet som en del av utvecklingen av Almnäs och Stockholm syd. Läs mer >


Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs Läs mer >


Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1, Cittran 1 och 2 m.fl.

Nystartat detaljplanearbete inom Brunnsäng för att pröva lämpligheten för bostadsändamål. Läs mer >


Detaljplan för Jägmästaren 11 m.fl.

Nystartat planarbete för att möjliggöra bostäder i Östertälje. Läs mer >


Detaljplan för Luktviolen 2

Planarbete för att möjliggöra bostäder på Luktviolen 2, samtidigt som befintlig handel ska finnas kvar. Läs mer >


Detaljplan för Haren 9, 12 & 16

Planarbete pågår för att möjliggöra för fler bostäder. Läs mer >