Kartor och lantmäteri

Här kan du hitta information om vilka tjänster och produkter Södertälje kommun tillhandahåller inom området geografisk information. Du kan även hitta information om den kommunala lantmäterimyndighetens verksamhet här.