Nu finns ett nytt förslag till översiktsplan för Södertälje kommun: Framtid Södertälje - Översiktsplan 2050. På denna plattform kan du läsa hela samrådsförslaget på webben. Det finns också en PDF-version att ladda ner under fliken "Om översiktsplanen". Vill du lämna synpunkter har du möjlighet att göra det, på varje sida eller i en samlad synpunkt.