Markförsäljning

Södertälje kommun är en attraktiv plats att bo och etablera företag i, med sitt strategiska läge intill Stockholm, sin utvecklade infrastruktur med två europavägar, järnväg samt en internationell farled och hamn. Men också för vår stad vid vattnet, vår landsbygd och vår natur.

Vi ser mycket positivt på den höga efterfrågan på mark i kommunen. Med det stora intresset det följer också ett stort ansvar för att planera och förvalta marken på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vår markreserv är begränsad, därför bedöms varje försäljning av kommunal mark noggrant.

Tomter för privatpersoner expand_less expand_more

Kommunen har inte någon tomtkö eller intresselista för försäljning av villatomter direkt till privatpersoner. I de fall kommunen säljer villatomter går det via fastighetsmäklare. På de lokala fastighetsmäklarnas egna webbplatser finns det möjlighet att anmäla sig till intresselistor för att bevaka kommande försäljningar av mark och fastigheter inom området.

Tidigare hade vi en tomtkö för privatpersoner men den avskaffades 2017 efter beslut av kommunfullmäktige.

 

Mark för bostäder och samhällsservice expand_less expand_more

Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från intressenter som är i behov av mark i Södertälje kommun. Vår markreserv är begränsad därför bedöms varje försäljning av kommunal mark mycket noggrant.

Vid försäljning av kommunal mark utser kommunen en byggherre genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning, beroende på vilka förutsättningar som gäller för det aktuella markområdet.  

Mer information om hur vi arbetar med markanvisning kan ni läsa i avsnittet nedan.

Verksamhetsmark expand_less expand_more

Södertälje är en stor och växande företagsstad med sitt optimala läge och har ett diversifierat och dynamiskt näringsliv med cirka 7000 företag och 54 000 arbetsplatser. Här finns stora multinationella företag till mindre start-up-företag inom kunskapsintensiva branscher som fordons, forskning och läkemedelsindustri.

Stor efterfrågan på mark

Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från företag som är i behov av mark för att etablera sig i Södertälje kommun. Vi ser mycket positivt på detta men efterfrågan på mark är idag större än utbudet. Vid försäljning av mark är det ett krav att den verksamheten som ska etablera sig också ska bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

Aktuella verksamhetsområden:

Moraberg Södertälje

Verksamhetsområde med ett strategiskt läge intill E4/E20

 • Ca. 350 olika verksamheter (år 2018)
 • Ca. 3600 arbetstillfällen (år 2018)
 • De mest framträdande branscherna är, bil, bygg, entreprenad, el, handel och lager

karta över moraberg med markerad etablering

Bilden:

Linjemarkerad område: Exploateringsförstudie klar, 110ha.

Grön cirkel: Berggtäkt intill E4/E20, klar ca. 2024, 9 ha. kontor och mindre industrier

Röd cirkel: Väghyveln 10, Pågående Detaljplan, 5,7 ha

Blå cirkel: Fullmånen 2, 1,5ha, avvaktar trafiklösningar

Södertuna

Under maj 2023 godkändes Södertuna planprogram som är resultatet av utredning av förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde inom Järna kommundel.

Programmet ger möjlighet för markägare att ansöka om planbesked

 • Området ägs och utvecklas av Södertälje kommun, Gerstaberg Gård AB och Catena
 • Programområdet är ca 2,5 km2
 • Närhet till Scania, VW, AstraZeneca och Södertälje Hamn
 • Inriktning logistik och verksamhetsmark
 • Området avgränsas av Stambanan och E4. 
 • Ostlänken planeras att gå igenom området

kart över järna med markerad företagsmark


Stockholm Syd/Almnäs

Området Stockholms Syd utvecklas tillsammans av Södertälje kommun, Nykvarns kommun, Smedberg Logistik, Catena, Stendörren, Kilenkrysset och Peab.

 • Schenker samt ett antal aktörer inom logistik är  nu etablerade i Almnäs
 • Bra koppling till Södertälje hamn
 • Hotell, fordon, bageri, konferens och andra verksamheter i gång i dag

alnas.jpg

Bilden:

Gult område: Färdiga detaljplaner

Lila område: Pågående detaljplaner

Röd väg: Ny GC-väg Södertälje-Nykvar

Intresseanmälan för etablering

Är ni intresserade av att etablera er i Södertälje kommun kan göra en anmälan. Då kontaktar vi er om vi har en fastighet som passar er profil.

Intresseanmälan för etablering

Ni kan även hitta ledig mark och lokaler på exempelvis objektvision.se.

Om ni har frågor kring verksamhetsmark kontakta:
Exploateringsenheten
exploatering@sodertalje.se 
08-523 010 00

 

Så här jobbar vi med markanvisningar expand_less expand_more

Södertälje kommun arbetar med olika typer av markanvisningar vid försäljning av kommunal mark. Det ger kommunen möjlighet att få in olika förslag på upplägg kring hur mark som kommunen äger kan bebyggas.

Utifrån de förslag som kommer in finns möjlighet att välja den exploatör som vill bebygga eller utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger i enlighet med de krav, förutsättningar och riktlinjer som kommunen ställer för det specifika projektet. 

Syftet med markanvisningar är att ge en byggaktör, under en viss tid och under vissa villkor, rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som efter detaljplanens fastställande och målet är att marken slutligen säljs och bebyggs enligt överenskommen projektidé.

Intresse för kommande markanvisningar

Kommunen har ett högt bostadsmål och ska bygga 20 000 bostäder fram till 2036. Är ni intresserade av förvärva mark i Södertälje kommun kan ni anmäla er till vår bevakningslista för kommande markanvisningar här. 

Intresseanmälan kommande markanvisningar

Policy och riktlinjer inför markanvisning

Södertälje kommun har tagit fram en policy för markanvisningar samt riktlinjer för hållbart byggande. En förutsättning för att bli tilldelad en markanvisning är att innehållet i dessa dokument till stora delar följs.

Markanvisningspolicy 2022

Markanvisningspolicy, populärversion 2022

Riktlinjer för hållbart byggande

Mer om hur vi arbetar med bakgrundskontroll kopplat till markanvisningspolicyn

Aktuella markanvisningar - Bostäder expand_less expand_more

Aktuella markanvisningar

Just nu har vi inga aktuella markanvisningar

Kommande markanvisningar

Just nu har vi inga kommande markanvisningar

Intresselista för kommande markanvisningar

Om ni vill få information när vi annonserar ut nya markanvisningar är ni välkommna att fylla i vår intresseanmälan för markanvisningar. 

 

Aktuella markanvisningar - Verksamhetsmark expand_less expand_more

Aktuella markanvisningar

Just nu har vi inga aktuella markanvisningar

Kommande markanvisningar

Just nu har vi inga kommande markanvisningar

Intresselista för kommande markanvisningar

Om ni vill få information när vi annonserar ut nya markanvisningar är ni välkommna att fylla i vår intresseanmälan för markanvisningar. 

Karta över Södertälje kommun expand_less expand_more

På kommunens karttjänst kan du hitta information genom olika kartskikt, exempelvis se vilka stora markägare som finns i kommunen.

Karta och karttjänst Södertälje kommun

 

Om du är intresserad av vem som äger en viss fastighet eller har någon annan fastighetsrättslig fråga ska du kontakta den kommunala Lantmäterimyndigheten.