Intresseanmälan för markanvisning

Är ni på ert företag intresserade av att delta i kommande markanvisningar för bostäder i Södertälje? Anmäl er till vår intresselista för markanvisningar så får ni uppdaterad information om nya markanvisningar i kommunen.

Observera att det är företagets ansvar att hålla kontaktinformationen aktuell. Om du vill ändra informationen om ditt företag i intresselistan för markanvisningar kan du kontakta projekt- och exploateringsenheten. 

Intressenanmälan gäller under två år från och med den dag ni anmäler er, därefter är det företagets ansvar att ta kontakt med oss igen. 

Intresseanmälan markanvisning bostäder

Gå vidare

Vad vill ert företag bygga i Södertälje?
Vilken/vilka typer av bostäder brukar ni bygga?
Vilken/vilka upplåteseformer vill ni arbeta med i Södertälje?
Vilken projektstorlek brukar ert företag oftast arbeta med?
Vilken/vilka av följande samhällsfastigheter har ert företag byggt tidigare?
Har ni entreprenad i egen regi?
Har ni fastighetsförvaltning i egen regi?