Planering

Bild som visar person som jobbar med planering

Kommunen ansvarar för hur vi ska använda mark- och vattenområden, samt för den utveckling som ska ske. I en detaljplan regleras vilka ändamål som ett område är mest lämpat för.

När vi planerar hur vi ska använda vår mark och vårt vatten i kommunen sker detta genom en process som sammanväger enskilda och allmänna intressen. Vi utgår från vår översiktsplan Framtid Södertälje när vi planerar.

Här kan du hålla dig informerad om pågående detaljplaner, se vilka planer som är öppna för synpunkter och hitta gällande planer för ditt område.

 

Detaljplanerna Församlingen 18 och del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen) har avslutats under hösten 2022. Tillhörande projekthemsidor kommer raderas under december 2022. 

Planer öppna för synpunkter