Ortsanalys för Hölö

Att ta fram en ortsanalys är ett sätt att få god kännedom om orten, ta reda på dess styrkor, svagheter och potential. Därmed finns ett planeringsunderlag för att utveckla och bygga ut Hölö på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och fysiskt hållbart sätt utan att ortens identitet går förlorad.

Hölö ortanalys består av tre delar

Den första delen är en inventering och kartläggning av Hölös fysiska strukturer, dess funktioner och sociala liv.

Den andra delen är en redovisning av en dialog med invånarna samt en sammanfattande analys.

Den tredje och sista delen ger förslag och riktlinjer för utveckling och utbyggnad.

Fokus på tätorten

Fokus är på tätorten, men även områden på landsbygden där utbyggnad efterfrågas, behandlas översiktligt.

Illustrativa kartor och foton tydliggör ortanalysen.