Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra varvsverksamhet för reparationer och service av småbåtar samt båtuppläggningsplatser i hallar. Platsen för planområdet är belägen vid Igelstabron i Hall.