Del av Östaskolan 6

Detaljplanen möjliggör en ny fritidsgård i stadsdelen Ronna.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fritidsgård eller förskola samt att utöka användningen skola utan preciseringar.