Del av Östaskolan 6

Detaljplanen omfattar fastigheten del av Östaskolan 6.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fritidsgård eller förskola samt att utöka användningen skola utan preciseringar.