Del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1

Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Tellus 5 och Tälje 1:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av hotell med tillhörande verksamheter inom del av fastighet Tellus 5 och se över utformningen av den angränsande delen av Ekdalsgatan. Planen syftar också till att noggrant undersöka möjligheten att ytterligare utveckla Marenområdet som samlingsplats och evenemangsplats då en stor del av dagens biltrafik försvinner när garageinfarten flyttas och fler publika verksamheter istället kommer finnas på platsen.