Fagotten 3

Detaljplanen omfattar fastigheten Fagotten 3.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Fagotten 3.