Del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Detaljplanen omfattar fastigheten Tälje 1:1.

Detaljplanen möjliggör en tunnelnedfart till ett befintligt garage under fastigheten Tellus. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för tredimensionell fastighetsbildning och möjliggöra att tunnelnedfarten med dess olika funktioner hamnar på kvartersmark. Ett nytt torg planeras med strävan att skapa en attraktiv offentlig miljö och en mötesplats i den östra delen av stadskärnan.