Verksamheter

Nytt vård- och omsorgsboende i Lina

I Lina planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande trädgård, samt bostäder.

Ombyggnad av kulturhuset Futurum

Futurum i centrala Järna ska byggas om och bli större för att rymma plats för kulturskola, fritidsgård, föreningsliv, utställningar, scenkonst och bibliotek. Det är Telge fastigheter som äger byggnaden och ansvarar för ombyggnationen.

Marenplan - hotell och ny kajpromenad

Vid bästa läget vid Marens vatten i Södertälje centrum bygger fastighetsbolaget Stadsrum ett hotell i 16 våningar. Samtidigt kommer kommunen att rusta upp Marenplan med bland annat ny beläggning, kajpromenad, fler sittplatser, grönska och belysning.

Värdshus med hotell på Torekällberget

Nu har detaljplanen för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget antagits. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön.

Lunagallerian förvandlas till stadskvarter

Lunagallerian (Luna 8) i Södertälje centrum ska genomgå en omfattande renovering och en ny detaljplan håller på och tas fram. Det nya förslaget är att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas.

Kontor och parkeringshus vid Nyköpingsvägen

Kontor och parkeringshus föreslås i den nya detaljplan för Kvarteret Vagnmakaren 5 m.fl intill järnvägen i Södertälje. Idag används platsen, "Mörten", bakom polishuset, till största del till markparkeringsplatser.

Nytt område för verksamhet i Moraberg

Vid infarten till Södertälje, i Moraberg, planeras ett nytt verksamhetsområde. Det nya detaljplaneförslaget för Väghyveln 10 m.fl. håller på att tas fram för området.

Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det 1000 hektar stora område i Almnäs och Mörby som ska utvecklas till att bli Stockholmregionens största industri- och logistikområde.