Verksamheter


Nytt vård- och omsorgsboende i Lina

I Lina planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande trädgård, samt bostäder. Läs mer >


Ombyggnad av kulturhuset Futurum

Futurum i centrala Järna ska byggas om och bli större för att rymma plats för kulturskola, fritidsgård, föreningsliv, utställningar, scenkonst och bibliotek. Tidsplanen har skjutits fram ett antal gånger och nu beräknas ombyggnaden vara klar till hösten 2024. Det är det upphandlade byggföretaget M3Bygg och arkitektkontoret Nyréns som har fått i uppdrag att modernisera Futurum. Läs mer >


Aktivitetshus för unga i Ronna

Ett nytt aktivitetshus håller på och byggas i Ronna. Det är Telge fastigheter som under våren 2023 tog det första spadtaget. Läs mer >


Marenplan - hotell och ny kajpromenad

Vid bästa läget vid Marens vatten i Södertälje centrum bygger fastighetsbolaget Stadsrum ett hotell i 16 våningar. Samtidigt kommer kommunen att rusta upp Marenplan med bland annat ny beläggning, kajpromenad, fler sittplatser, grönska och belysning. Läs mer >


Ny förskola i Glasberga

I Glasberga bygger Skanska förskolan Solhem på uppdrag av Telge fastigheter. Förskolan byggs i två våningar, har kapacitet för 120 förskolebarn och en modern fasad av grå träpanel samt sadeltak som kläs med mörkgrå papp. Intill byggnaden planeras en parkering och en spännande utemiljö för förskolebarnen. Förskolan planerar att öppna sin verksamhet under mars 2023. Läs mer >


Värdshus med hotell på Torekällberget

Nu har detaljplanen för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget antagits. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön. Läs mer >


Lunagallerian rivs - fyra nya stadskvarter föreslås

Lunagallerian (Luna 8) i Södertälje centrum ska genomgå en omfattande renovering och en ny detaljplan ska tas fram. Förslaget från planansökan innebär bland annat att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas. Läs mer >


Kontor och parkeringshus vid Nyköpingsvägen

Kontor och parkeringshus föreslås i den nya detaljplan för Kvarteret Vagnmakaren 5 m.fl intill järnvägen i Södertälje. Idag används platsen, "Mörten", bakom polishuset, till största del till markparkeringsplatser. Läs mer >


Nytt område för verksamhet i Moraberg

Vid infarten till Södertälje, i Moraberg, planeras ett nytt verksamhetsområde. Det nya detaljplaneförslaget för Väghyveln 10 m.fl. håller på att tas fram för området. Läs mer >


Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det 1000 hektar stora område i Almnäs och Mörby som ska utvecklas till att bli Stockholmregionens största industri- och logistikområde. Läs mer >