Nytt vård- och omsorgsboende i Lina

I Lina planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande trädgård, samt bostäder.

En ny detaljplan har antagits för kommunens fastighet Lina 4:27. Förslaget ska bidra till att stärka Linas befintliga bebyggelse och möta behovet av offentlig service i form av vård- och omsorgsboende. Området ligger i stadsdelen Lina, vid korsningen Kaxbergsvägen och Porslinsvägen. I närheten finns Lina centrum, villaområden, ett skogsområde och Lina naturreservat.

lina karta.JPG

Vård- och omsorgsboendet kommer att få 72 platser för äldre och ska bli fem våningar hög, inklusive suterrängvåning. Byggnaden kommer att ha anpassade lägenheter, gemensamma ytor utomhus med trädgård, samt parkering för bil och cykel. Byggnaden är uppdelad i tre byggnadskroppar/flyglar som hålls samman av ett centralt trapphus, vilket möjliggör för bra dagsljus i hela huset. En innergård kommer omslutas av två av de norra flyglarna. Fasaderna blir till största del i tegel i ljus, beige och brun färg. I förslaget finns också planer på solceller på taket.

enkelskiss_lina.JPG

Parken utanför vårdboendet är en viktig del för rehabilitering, stimulans och aktivitet och har planerats efter inspiration från Sinnenas trädgård. Landskapsskissen föreslår en innergård med sittplatser, plats för aktivitet och träning, planteringsytor och en damm. För den yttre gården föreslås promenadslingor, en boulebana och ett lusthus.

utemiljö_lina.JPG

Längs med Kaxbergsvägen föreslås en ny gångväg.

Intill vårdboendet planeras också för en tomt med möjlighet att bygga bostäder med flerbostadshus alternativt stadsradhus. Dessa ska samspela med gestaltningen av vård- och omsorgsboendet för en bra helhet.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 8 maj 2023, men byggprojektet är just nu tillfälligt stoppat. 

Läs mer 

Läs mer om detaljplanen och dess handlingar här.