Ombyggnad av kulturhuset Futurum

Ombyggnad av kulturhuset Futurum

Futurum i centrala Järna ska byggas om och bli större för att rymma plats för kulturskola, fritidsgård, föreningsliv, utställningar, scenkonst och bibliotek. Tidsplanen har skjutits fram ett antal gånger och nu beräknas ombyggnaden vara klar till hösten 2024. Det är det upphandlade byggföretaget M3Bygg och arkitektkontoret Nyréns som har fått i uppdrag att modernisera Futurum.

Byggnaden

Futurum ligger centralt intill Storgatan i Järna och utgör idag ett landmärke. Byggnaden har ett arkitekthistoriskt värde och ombyggnaden kommer att utgöras med stor omsorg för att behålla byggnadens status.

Futurum kommer att byggas ut, samtidigt som de befintliga 900 m2 kommer att renoveras och byggas om. Det nya Futurum kommer att rymma plats för viktiga verksamheter som kulturskola, fritidsgård och bibliotek.

Bakgrund

  • År 2008 planerades en utbyggnad av Futurum med ett nytt hus framför det befintliga. Ett rådslag hölls för att diskutera förslaget på utbyggnaden. Det vinnande förslaget var Stora maräng.
  • Bygget skulle ha startat år 2010, men på grund av finanskrisen blev det inte av.
  • År 2019 gjordes en förstudie av kultur- och fritidskontoret som resulterade i tre alternativ för Futurums framtid: att bygga ett nytt hus, att bygga om och bygga till den befintliga byggnaden eller att flytta fritidsgården och kulturskolan till Ljungbackens IP och flytta in biblioteket i ett ombyggt Futurum. Järna kommundelsnämnd rekommenderade det första alternativet - ett nytt hus.
  • Efter att ha utrett sex platser beslutade Järna kommundelsnämnd i februari 2021 att en utbyggnad av Futurum var det bästa alternativet.
  • I december 2021 presenterades nya skisser för utbyggnaden.
  • På bottenplanen av det nya huset planeras en yta för skapande och pyssel till vänster om entrén och ett bibliotek till höger. På andra våningen finns det flera rum för aktiviteter med föreningar och kulturskola.

Tidsplan

Ombyggnaden av Futurum påbörjas i april 2023 och avslutas hösten 2024.