Översiktsplan 2050

Södertälje kommun håller på och tar fram en ny översiktsplan, som ska sträcka sig fram till 2050.

Arbetet med att ta fram Södertälje kommuns nya översiktsplan har startat. Planen ska beskriva utvecklingen till år 2050 och visa hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden, och hur behoven ska tillgodoses på ett hållbart sätt. Den ska också visa vilka grundläggande mål och strategier som ska vägleda det långsiktiga samhällsbyggandet i kommunen.

Dialog med Södertäljebor

I arbetet, som kommer att pågå under flera år, behöver vi ta in åsikter, tankar och perspektiv från invånarna, näringsliv och föreningar i Södertälje. Därför kommer vi att ha flera dialoger med Södertäljebor.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen, Framtid Södertälje, antogs av Kommunfullmäktige 2013 och gäller fram till att en ny översiktsplan antas, men som längst till 2030. Här kan du läsa mer om den gällande översiktsplanen.