Planeringsunderlag


Avfallsplan 2015-2020

Avfallsplanen är ett verktyg i att utveckla och förbättra hanteringen av avfall i Södertälje kommun. En viktig del är att öka kunskapen om återvinning hos samtliga aktörer och särskilt hushållen. Läs mer >


Cykelplan

Framkomlighet är viktigt, speciellt för dig som färdas med cykel eller till fots. Läs mer >


Fördjupad översiktsplan för Järna

Den fördjupade översiktsplanen för Järna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Järna. Läs mer >


Fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Ytterenhörna. Läs mer >


Grönplan för Södertälje tätort

Grönplanen är till hands när vi ska planera stadens grönområden. Den beskriver grönområdena och visar på möjligheter att utveckla dem. Läs mer >


Hölö ortsanalys

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ortsanalys av Hölö. Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå Hölös historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med ortsanalysen är att den ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Läs mer >