Strukturplaner

20 000 bostäder ska byggas på 20 år, fram till 2036. Södertälje kommun tar fram strukturplaner för Södertäljes stadsdelar, som ska visa hur området kan planeras i framtiden.

En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för en stadsdel år 2036. Dokumentet ska användas som ett vägledande underlag och stöd vid fortsatt framtida planläggning inom stadsdelarna.

Här kan du läsa mer om strukturplaner och ta del av de som är färdiga.