Gestaltningsprogram Järna

Ett gestaltningsprogram, det vill säga en vägledning för utformningen av utemiljön och offentliga platser, togs fram för stationsområdet och torget under 2019.

Här kan du läsa gestaltningsprogrammet