Gestaltningsprogram Järna

Ett gestaltningsprogram, det vill säga en vägledning för utformningen av utemiljön och offentliga platser, togs fram för stationsområdet och torget under 2019.

Här kan du läsa gestaltningsprogrammet

Här hittar du mer om vad som händer i Järna