Aktuellt

Final i arkitekttävlingen om Luna

2024-01-12

Fyra arkitektbyråer är med och tävlar om att forma det nya Lunakvarteret. Idag presenteras de fyra förslagen som kan ligga till grund för ett helt nytt stadskvarter.

Nuvarande Lunagallerian ska byggas om till fyra nya stadskvarter med befintliga stommar, och en ny detaljplan är under arbete. Telge fastigheter, som äger Luna-fastigheterna, arbetar tillsammans med kommunen för att ta fram ett helt nytt förslag på nya stadskvarter.

För att ta fram bästa möjliga förslag har man utlyst en arkitekttävling och valt ut fyra arkitektkontor som får vara med och tävla. En jury ska sedan kora det vinnande förslaget, som kommer att ligga till grund för den nya detaljplanen.

Fyra tävlingsförslag presenteras

Nu finns de fyra tävlingsförslagen att titta på i sin helhet på Telges hemsida. Tävlingsbidragen är anonyma för juryn och utomstående.

Nedan kan du se fyra bilder från samma vy – hörnet på Storgatan/Gästgivaregatan/Stora Torget - från de olika förslagen.

Bidragets namn: Det sammanvävda Luna. 

Bidragets namn: Flätan. 

Bidragets namn: VId samma bord.

Bidragets namn:  Himlen är vårt tak. 

 

Hur bedöms tävlingsbidragen?

Arkitekttävlingen handlar så mycket mer om hur det ser ut. De kriterier som tävlingsförslagen ligger till grund för är kopplade till projektets mål och handlar bland annat om hur väl förslaget stärker Södertäljes stadsliv och attraktivitet, hur det tar hand om höjdskillnader i området, hur förslaget skapar förutsättningar för dag- och kvällsaktiviteter genom mixen av funktioner som bostäder, arbetsplatser, kommersiell- och samhällsservice, och mycket mer. Läs mer om det på Telges sida om Lunakvarteren.

Visionen för Luna

Grunden för tävlingen och allt annat arbete är visionen för Luna. Läs mer om vad visionen betyder i en intervju med stadsarkitekt Andreas Pålsson och Telges projektledare Elena Qyreon.

Utställning om nya Lunakvarteren

Mellan den 19 januari och 10 februari bjuder vi in allmänheten till en utställning i lokalen vid entrén till Lunagallerian (tidigare Din sko). Intresserade kommer att kunna ta del av hur nya Lunakvarteren kanske kommer att se ut. Välkommen vardagar kl 15-18 eller lördagar kl 11-14.

Vad händer nu?

Nu kommer jurygruppen att bedöma tävlingsbidragen, som är helt anonyma för juryn. Jurygruppen består av sju personer; representanter från Telge fastigheter, Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun samt Sveriges arkitekter. Alla tävlingsbidrag kommer att vara anonyma för juryn under hela processen. 

I mars 2024 har en vinnare valts ut och presenteras. Därefter arbetar man in det vinnande förslaget i detaljplanen.