Lägre höghus i norra delen av stadskärnan

Det planerade höghuset Sländan 9 i norra delen av stadskärnan föreslås bli lägre än planerat. Nu tar man ett omtag med detaljplanen.

I norra delen av stadskärnan har det under flera år byggts hundratals nya bostäder och näst på tur är fastigheten Sländan 9 där planarbete pågår för att se om möjlighet finns för ett höghus med 29 våningar.

Redan hösten 2022 bromsade kommunen processen då det fanns synpunkter på den dåvarande utformningen av det planerade höga huset. Sedan dess har arbetet fortskridit och projektet var planerat att gå upp till Samhällsbyggnadsnämnden i oktober, men nu vill Samhällsbyggnadskontoret ta ett omtag med detaljplanen kring höjden på det planerade huset. Därför lyftes frågan upp för information på Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 september. 

- Kommunen har hela tiden sett att ett högt hus skulle passa på platsen, men vi har efter interna processer och diskussioner landat i att så som förslaget ser ut nu, med 29 våningar, så är det för högt, säger Andreas Pålsson, stadsarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret. 

- Stadsbyggnadsnämnden var tydlig i att man delar den samlade bedömningen att det är rimligt att justera inriktningen, och att Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta vidare utifrån detta. När vi tillåter riktigt höga hus förväntar vi oss en mycket hög kvalitet i både gestaltning och utförande. Vi har under processen sett att det finns en osäkerhet kring förutsättningarna att leverera just detta. Nu behöver vi säkra att vi får en bra och gedigen gestaltning i en mindre skala. Nämnden var också tydlig med att man behöver se en väsentligt mer balanserad sammansättning av lägenhetsstorlekar, säger Håkan Buller, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

- Vårt ansvar är, utifrån våra olika roller, att utveckla Södertälje så bra som möjligt för alla Södertäljebor nu och i framtiden. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan utveckla det här kvarteret till något fantastiskt för staden, säger Andreas Pålsson.

- Det är precis det ansvar som nämnden och kontoret har. Nu ser vi fram emot ett kvalitativt förslag  som stärker platsen och staden, säger Håkan Buller.

Läs mer

Läs mer om planarbetet med Sländan 9