Detaljplan för Sländan 9 och del av Tälje 1:1

Just nu pågår arbete med detaljplan för fastigheten Sländan 9 och del av Tälje 1:1.

Det planerade höghuset Sländan 9 i norra delen av stadskärnan föreslås bli lägre än planerat. Nu tar man ett omtag med detaljplanen.

I norra delen av stadskärnan har det under flera år byggts hundratals nya bostäder och näst på tur är fastigheten Sländan 9 där planarbete pågår för att se om möjlighet finns för ett höghus med 29 våningar.

Redan hösten 2022 bromsade kommunen processen då det fanns synpunkter på den dåvarande utformningen av det planerade höga huset. Sedan dess har arbetet fortskridit och projektet var planerat att gå upp till Samhällsbyggnadsnämnden i oktober, men nu vill samhällsbyggnadskontoret ta ett omtag med detaljplanen kring höjden på det planerade huset.

- Kommunen har hela tiden sett att ett högt hus skulle passa på platsen, men vi har efter interna processer och diskussioner landat i att så som förslaget ser ut nu, med 29 våningar, så är det för högt, säger Andreas Pålsson, stadsarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret. 

- Vårt ansvar på Samhällsbyggnadskontoret är att utveckla Södertälje så bra som möjligt för alla Södertäljebor nu och i framtiden. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan utveckla det här kvarteret till något fantastiskt för staden.

Tidsplan

Samråd genomfördes under maj månad 2016. Tidsplan för fortsatt arbete med detaljplanen finns inte i dagsläget. 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje