Nu formas Lunas framtid

Snart presenteras de olika bidragen i arkitekttävlingen som visar ett möjligt nytt Luna. Utgångspunkten för de olika tävlingsbidragen är en vision för de nya Luna-kvarteren. Stadsarkitekten Andreas Pålsson och Telges projektledare Elena Qyreon berättar mer.

Lunagallerian ska bli flera nya stadskvarter när Telge fastigheter i samarbete med Södertälje kommun planerar för omvandlingen av Luna. En ny detaljplan ska tas fram och det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för den.

Andreas Pålsson arbetar som stadsarkitekt på Södertälje kommun och Elena Qyreon är huvudprojektledare för Luna hos fastighetsägaren Telge, båda två har arbetat med omvandlingen av Luna sedan start.

(Läs hela visionen för Luna längst ner på sidan)

Varför är Luna så viktigt för Södertälje?

- Lunagallerian, och det kommande Lunakvarteren, ligger väldigt centralt mitt i Södertälje stadskärna. Det är en viktig plats ur många perspektiv; kulturhistoriskt, socialt och kommersiellt, säger Elena Qyreon.

- Idag har vi en stadskärna där vi mest rör oss längs gågatan. Vi har ganska mörka sidogator och gallerian stängs helt om kvällarna. Med flera nya kvarter kan vi öppna upp mot fler gator och möjliggöra liv och rörelse under fler av dygnets alla timmar, något som skapar en närvaro och i sin tur en större trygghet, säger Andreas Pålsson och Elena fortsätter:

- De nya kvarteren kan skapa en balans mellan dag- och nattbefolkning med liv och rörelse även efter kontorstid. Om vi dessutom har sådant som drar mycket folk som till exempel en biograf, så kan kvarteren leva under flera timmar under dygnet.

Blir det biograf i Lunakvarteret?

- Vi jobbar mot att det ska bli det och vi har diskussioner på gång, samtidigt som vi inte kan ge några garantier, säger Elena Qyreon.

Varför har vi en arkitekttävling?

- Luna är en strategiskt viktig och central plats för Södertälje och vi ville få fram det bästa möjliga förslaget, säger Elena.

- En arkitekttävling i sig ger oss ett stort förarbete. På bara ett halvår får vi ett arkitektarbete som i vanliga fall tar minst ett år. Genom den här tävlingen får vi mycket input till fortsatt process. Det ger också ett starkt intresse och skapar engagemang för vad vi ska göra i stadskärnan, säger Andreas.

Varför har ni tagit fram en vision?

- Visionen är ett viktigt moment i processen och har tagit lång tid att formulera. Det kan vara lätt att hoppa över det och gå direkt på planering. Men vi behöver ett gemensamt utgångsläge för ett sådant här enormt projekt. Visionen kommer att leva genom hela projektet. Vi vill skapa Luna-kvarter som vi alla kan vara stolta över, säger Elena Qyreon.

Hur landade ni i visionen som blev?

- Lunakvarteren ska vara för alla, för hela Södertälje. Vi vill att alla, oavsett var man bor, ska kunna känna en stolthet över de nya Lunakvarteren, men även en stolthet över Södertälje. Södertälje är mångfacetterat och den vill vi ska synas i de nya Lunakvarteren. Därför har vi haft många workshops och dialoger. Inte minst på Södertäljefestivalen 2022 där vi frågade besökare och invånare om synpunkter som vi nu tagit med oss in i arbetet, säger Andreas.

- Vi vill att Lunakvarteren ska bli en självklar del av Södertäljes identitet, då har vi lyckats. Det är ett långsiktigt arbete, säger Andreas.

Vad händer nu?

I mitten på januari offentliggörs tävlingsbidragen. De tävlande arkitektfirmorna har valts ut efter prekvalificering, som föregåtts av intresseanmälan för att vara med samt intervjuer av utvalda intressenter. I samband med tävlingsbidragen presenteras även programmet för Luna, som berättar mer om visionen, projektets mål och utvärderingskriterier.

Jurygruppen består av sju personer; representanter från Telge fastigheter, Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun samt Sveriges arkitekter. Alla tävlingsbidrag kommer att vara anonyma för juryn under hela processen. I mars 2024 har en vinnare valts ut och presenteras. Därefter följer detaljplanarbete med utgångspunkt i det vinnande förslaget.

Att omvandla flera kvarter mitt i en stadskärna är en process som tar lång tid, det kan handla om tio år eller mer.

Visionen för Luna-kvarteren

Visionen som ligger till grund för hela projektet:

”Mitt i stadskärnan samverkar Södertäljes unika mångfald av kultur och innovation med stadens vardags- och nöjesliv. Lunakvarteren är en plats för alla, dag som kväll, ute och inne.

Lunakvarteren är helt ny typ av mötesplats i Södertälje och regionen vilket bidrar till stadskärnans utveckling och attraktivitet över tid. Luna är både en del av staden och destination i egen kraft.

Lunakvarteren är ett möjligheternas rum oavsett storleken på din plånbok, vilken del av staden du bor i eller vilken del av världen din familj härstammar från. En plats för både vuxna och barn där alla kan vara sig själva och samtidigt lära sig något nytt. Kvarteren har en blandning av kommunala och kommersiella verksamheter samt olika boendeformer vilket ger liv och rörelse till stadskärnan. Bebyggelsen är också öppen mot omkringliggande gator.

Offentliga rum samspelar med privata och semiprivata platser. Arkitekturen håller hög kvalitet och den både samspelar med och utmärker sig mot omgivande bebyggelse. Det ger rika upplevelser för alla som vistas på platsen eller passerar förbi.

Luna har en tydlig, cirkulär hållbarhetsprofil där trä och andra hållbara material är självklara inslag som står sig och kan återbrukas över tid. Kvarterens robusta struktur möter framtidens utmaningar. Framtida Luna är ett helt nytt kapitel i Södertäljes historia.”

Läs mer 

Läs mer om det nya Luna

Läs mer på Telges hemsida