Aktuellt

Snart påbörjas ombyggnationen av Marenplan

2023-09-11

Under senhösten påbörjar kommunen arbetet med att rusta upp Marenplan - det blir ny markbeläggning, sittplatser, grönska, belysning och ny kajpromenad. Det innebär också att stora delar av Marenplan kommer att stängas av under byggtiden.

Vid det här laget vet de flesta att det byggs ett hotell vid Marenplan. Men har du koll på att även Marenplan ska renoveras och bli en ännu finare plats att vistas på? 
 
Under senhösten/vintern påbörjar kommunen byggnation av Marenplan. Under 2025 kommer Marenplan att ha fått:

•  fler sittplatser, fler träd och grönska, samt ny belysning
•  ny markbeläggning i form av plattor
•  en vattenspegel nedanför Marentrappan, för lek i vatten eller bara som något vackert att titta på
•  helt ny kaj runtom inre Maren. Kajen trappar ner mot vattnet vilket skapar fler sittplatser närmare vattnet.
•  mer plats för uteservering
•  en ljusare och mer inbjudande Tullgränd

Vi stänger av större delen av Marenplan 

När Stadsrum bygger hotell och vi bygger om Marenplan samtidigt kommer större delen av Marenplan att stängas av. Det innebär att: 
•    Gångpassagen mellan nya hotellet och kajen mot vattnet stängs av. För att ta dig från Marentrappan till Slussgatan, gå runt via Ekdalsgatan eller via Strandgatan och Marenbron.
•    Strandgatan är fortsatt öppen. 
•    Trappas vid Tullgränd öppnas upp igen (den är stängd just nu). 
•    Marentrappan är fortsatt öppen för gående under hela byggtiden, liksom ca 4 meter av Marenplan vid trappan. 
•    Träbryggan längs Marens östra strand kommer att stängas av.
•    Marenbron kommer att hållas öppen hela byggtiden, med undantag från kortare tillfällen då den behöver stängas. Vi kommunicerar om detta när byggskedet kräver tillfällig stängning. 

Avstängningen gäller preliminärt från november 2023 fram till mars 2025. 

Rosamarkerat visar Stadsrums hotellentrepenad. 
Blåmarkerat visar kommunens arbete med Marenplan och kajpromenaden. Avstängningen går fram till Marenbron.
Ett flertal parkeringsplatser vid Hebbevillan försvinner under byggtiden då både Stadsrum och kommunen har etableringsbodar på parkeringsytan.