Beslut att fortsätta utreda ny Marenbro

Skiss över nya bron från Borgmästarparken till Slussholmen

En ny, fast högre bro som möjliggör för fritidsbåtar att komma in i inre Maren. Det är det alternativ av ny Marenbro som ska fortsätta utredas, efter beslut i Tekniska nämnden.

Det har länge funnits en politisk vilja om att det återigen ska bli möjligt att åka in med småbåtar i inre Maren. Idag är det inte möjligt eftersom den nuvarande Marenbron inte är konstruerad för att kunna öppnas.

För att utveckla Maren har Samhällsbyggnadskontoret fått i uppgift att ta fram en utredning som visar på vilka möjligheter som finns för att tillåta båttrafik i inre Maren.

Alternativen som Tekniska nämnden fick ta ställning till är fast, hög välvd bro, låg fast bro eller öppningsbar bro. Det blir alltså en fast högre bro som är det förslag som ska utredas vidare, efter beslut i Tekniska nämnden 14 februari.

Förslaget fast högre bro

Förslaget innebär att bron blir cirka 4 meter hög. Med en segelfri höjd upp till 3 meter blir det möjligt för små till medelstora fritidsbåtar att passera under bron. Bron kommer att ansluta högre upp på Slussholmen, vilket gör tillgängligheten och anpassningen mot Slussholmen blir bättre än dagens broläge.

Vad händer nu?

Nu fortsätter kommunen att arbeta vidare med inriktningsbeslutet om fast, högre bro. Det är ett omfattande utredningsarbete innan beslut om genomförande kan tas och i nuläget finns det ingen tidsplan på när en ny bro kan vara på plats. 

Läs mer 

Läs mer om utvecklingen av Marenplan

Läs mer om utvecklingen av ny stadspark på Slussholmen