Aktuellt

Detaljplanen för nytt värdshus på Torekällberget in i nästa fas

2022-05-30

Nu finns granskningsutlåtandet för detaljplanen för Mariekälla 1:26, som föreslår värdshus med hotell på Torekällberget, att läsa på webben.

Granskningsutlåtandet sammanfattar de ändringar som gjorts efter att granskning hållits, det sista skedet där synpunkter samlats in. Efter samrådet, det första tillfället att tycka till om förslaget, gjordes en del större förändringar i ursprungsförslaget. Efter granskning har man gjort några mindre förändringar i förslaget, bland annat:

  • Skapat planterad förgårdsmark mot friluftsmuseet och ändrat takvinkeln.
  • Placeringen av restaurangen är mer flexibel, möjlighet finns att lägga den på entréplan.
  • Gjort fler förtydliganden gällande grundvatten, miljökvalitetsnormer för vatten, konsekvenser för djurhållningen och anpassning till museet mm. 

Imorgon tisdag väntas Stadsbyggnadsnämnden ge sitt godkännande till granskningsutlåtandet. Därefter väntas detaljplanen antas i Kommunfullmäktige 20 juni.

På denna sida kan du läsa granskningsutlåtandet.

Läs en sammanfattning av detaljplaneförslaget på Södertälje växer.